Zostań szogunem zarządzania z Lean Management

Lean ManagementPośród wielu koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem bardzo popularną i nieustannie zdobywającą sobie nowych "wyznawców" jest Lean Management - strategia opierająca się na zmaksymalizowaniu atutów, zminimalizowaniu przeszkód i dostarczeniu swoim klientom usług lub produktów zgodnych z ich oczekiwaniami. A to wszystko w możliwie jak najprostszy sposób oraz przy zachowaniu szacunku do załogi - tak w telegraficznym skrócie.

Skąd się wziął Lean Management?

Koncepcja ta jest efektem swoistej ewolucji technik zarządzania i stosowanych rozwiązań w japońskiej Toyocie. Po II wojnie światowej kraj był stawiany na nogi, a w celu wytwarzania jakościowych produktów starano się wyeliminować marnotrawstwo, uelastycznić proces produkcji oraz zadbać o ciągłe i systematyczne doskonalenie się zawodowe załogi. Strategia zarządzania wykorzystywana przez Toyotę była niezwykle skuteczna i z tej racji zakłady tej firmy były znacznie bardziej zorganizowane i konkurencyjne, niż branżowi rywale z Europy czy Stanów Zjednoczonych. Jej autorem był Taiichi Ohno, a nazwano ją TPS (Toyota Production System).

Dlaczego akurat "Szczupłe" Zarządzanie (Lean)?

TPS została "odkryta" dla świata zachodniego przez grupę badaczy amerykańskiego MIT-su, aczkolwiek nazwę znaną jako Lean "opracował" John Krafcik. Analizując wydajność i konkurencyjność zakładów Toyoty ochrzcił stosowaną tam koncepcję TPS mianem szczupłej (ang. lean). Natomiast badacze z MIT w swoich publikacjach rozpropagowali badaną przez siebie japońską koncepcję i uznali, że może ona być stosowana z powodzeniem także przez amerykańskie i europejskie przedsiębiorstwa.

Czym dokładnie jest Lean Management?

Lean jest koncepcją opracowaną na potrzeby przedsiębiorstw i traktuje o potrzebie wprowadzenia przekształceń udoskonalających jego funkcjonowanie. Proces jest wolny w tempie i wymaga ciągłego prowadzenia, gdyż nie dotyczy tylko materiałów potrzebnych do produkcji czy kwestii logistycznych. Tutaj równie ważne jest dbanie o rozwój kadry, zarówno tej wyższego szczebla jak i załogi. Co ważne, Lean postuluje traktowanie personelu z należytym szacunkiem, jednocześnie wymaga od owych wspomnianego już ciągłego rozwoju. W wielkim skrócie Lean Management to odchudzanie przedsiębiorstwa co ma poskutkować zwiększeniem jego potencjału.

Co zakłada koncepcja Lean Management?

Celem jest uzyskanie maksymalnie wysokiej jakości oferowanych/produkowanych przez siebie usług oraz dokładne usprawnienie procesów pracy i organizacji. Można tu wymienić cztery główne założenia tej strategii zarządzania:

 1. Struktura organizacyjna jest elastyczna
 2. Nad zadaniami pracują dokładnie wyselekcjonowane zespoły lub jednostki organizacyjne
 3. Kadra każdego szczebla poddaje się nieustannemu rozwojowi, np. poprzez szkolenia.
 4. Zasady odpowiedzialności są wyraźnie określone.

Jakie są dokładne cele Lean Managementu?

Koncepcja Leanu wyraźnie koncentruje się na kwestii skutecznej realizacji (jednoczesnej) wielu powiązanych celów.

 • Cykl produkcji jest krótki i wysoce zintegrowany
 • Dostawy do zakładu są terminowe
 • Zapasy zakładu są minimalne (na tyle, aby produkcja była ciągła, a same materiały nie były marnotrawione)
 • Zdolności produkcyjne są wykorzystane w sposób maksymalnie wydajny

Lean Management posiada także swoiste filary, które są kluczowe do zrozumienia całej koncepcji. Są to odpowiednio:

 1. Tworzenie wartości jakiej potrzebuje klient
 2. Wyeliminowanie marnotrawstw co ma przełożyć się na ciągłe udoskonalanie procesu produkcji
 3. Szanowanie załogi każdego szczebla i dbanie o zdolności przywódcze kadry zarządzającej zakładem

Niektórzy eksperci twierdzą, iż w Europie i w Stanach Zjednoczonych koncepcja Lean Management jest nieco mylnie odbierana od jej japońskich protoplastów. Lean jest strategią "na serio" i wymaga zastosowania w całości, a nie podnoszenia norm produkcji, limitów czy obklejenia zakładu w instrukcje. Ponieważ głównym celem, na jakim skupia się Lean Management jest zoptymalizowanie procesu produkcji przy zminimalizowaniu środków i czasu, a to szerokie zagadnienia, koncepcja ta często nie jest wprowadzana we wszystkich aspektach. Tracą na tym same zakłady, które być może, zapoznały się z tą strategią, ale niezupełnie ją wdrożyły.

Jak zatem zaimplementować Lean Management?

Gdy zostaną już zanalizowane problemy związane z procesami produkcji w zakładzie/przedsiębiorstwie i należy ująć w planach inwestowanie w personel. Coraz częściej organizowane są różnorakie konferencje, kursy czy szkolenia. Równie ważne jest po prostu zrozumienie (słuchanie) personelu. Z racji tego, że - jak już wspomniano - wprowadzanie Leanu jest powolnym procesem, wymaga on cierpliwości także od pracowników i to każdego szczebla.

Lean Management wymaga skoordynowanej pracy zespołowej, pełnego zaangażowania w powierzone obowiązki oraz wspomnianego już ciągłego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Priorytetem w zarządzaniu personelem jest fakt, iż każdy ma prawo zgłosić najmniejszą uwagę i powinien zostać wysłuchany. Podobnie w procesie produkcji - jeżeli przykładowo na taśmę trafi wadliwy egzemplarz jakiegoś produktu jest ona zatrzymywana, a problem badany dogłębnie. Pozwala to uniknąć podobnych niespodzianek na przyszłość i jest jednocześnie świetnym sposobem kontrolowania całego procesu.

Gdzie Lean Management znajduje zastosowanie?

Jakkolwiek wywodzi się z japońskich zakładów motoryzacyjnych to obecnie, w udoskonalonej formie, świetnie sprawdza się jako strategia zarządzania w wielu typach przedsiębiorstw. Lean healthcare (zdrowie), Lean construction (budownictwo), Lean high education (szkolnictwo wyższego stopnia) czy nawet Lean government (władze kraju, sektor publiczny). Lean świetnie sprawdza się także przy produkcji oprogramowania i szerzej w informatyce. Generalnie wszędzie tam, gdzie pożądane jest ograniczenie kosztów działalności, uelastycznienie reakcji na wymagania klientów, zwiększenie produktywności, ale także szybszy czas wdrażania usług lub produktu oraz dbanie o rozwój kadry. Skuteczna implementacja LM potrafi diametralnie odmienić funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Artykuł opracowany przy współpracy z ProCognita - firmą oferującą szkolenia, doradztwo i wykłady z zakresu Agile i Lean.

Ocena: 5.0

Komentarze