Zmiany w międzynarodowym prawie podatkowym. Co należy wiedzieć o konwencji MLI?

Międzynarodowe prawo podatkoweSprawdź co należy wiedzieć o nowych zmianach w prawie międzynarodowym.

Za sprawą postępującej globalizacji coraz więcej firm działa dziś na arenie międzynarodowej. Niezbędne są zatem międzypaństwowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niestety, niektórzy przedsiębiorcy nadużywają swoich praw, stosując tzw. agresywną optymalizację podatkową.

Między innymi w celu ukrócenia tego procederu powstała konwencja MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties). Jak na razie konwencję ratyfikowało dopiero kilka jurysdykcji (w tym Polska), jednak przyjęło ją już kilkadziesiąt z nich. Jakie najważniejsze zmiany wprowadza konwencja MLI? O czym koniecznie powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca?

Najważniejsze założenia MLI

Konwencja MLI to obszerny dokument, wprowadzający wiele zmian i modyfikacji obowiązującego prawa. Poniżej wskazano kwestie, których dotyczą najważniejsze z nich:

  • Opodatkowanie dywidendy - dokument znosi zwolnienie z ulgi podatkowej dotyczącej dywidend dla beneficjentów, którzy posiadają akcje lub inne prawo do udziału w podziale zysku krócej niż 365 dni. Warto zauważyć, że już przed powstaniem konwencji niektóre dokumenty zawierały podobne zapiski. Za przykład może posłużyć choćby umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską i Belgią.
  • Zbycie prawa do nieruchomości - konwencja określa w tej kwestii podobne zasady, jak w przypadku dywidend. Właściciel prawa do nieruchomości powinien posiadać je co najmniej od 365 dni.
  • Metoda proporcjonalnego odliczenia - wprowadzona za pomocą klauzuli switch-over zasada opłacania podatku zastępująca dotychczasową metodę wyłączenia z progresją. Zmiana ta jest z pewnością jedną z najważniejszych, gdyż oznacza konieczność uiszczania podwójnego podatku - za granicą oraz w Polsce. Podatnik nie jest jednak stratny, gdyż ma możliwość odliczenia kwoty uiszczonej za granicą od podatku płaconego w Polsce.
  • Określenie rezydencji podatnika - umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zwykle dopuszcza możliwość rezydencji w więcej niż jednym kraju. Zgodnie z konwencją MLI na potrzeby umowy konieczne jest określenie podstawowej rezydencji płatnika.
  • Interwencje poszczególnych jurysdykcji - zawarta w konwencji MLI klauzula PPT określa, że dowolna transakcja może zostać zablokowana, jeżeli powstanie przypuszczenie, iż ma ona na celu jedynie optymalizację podatkową. Ponadto, korzyści podatkowe mogą być przyznawane w zależności od rodzaju, czy struktury danego przedsiębiorstwa.

MLI a obecne przepisy prawne

Konwencja MLI wprowadza istotne zmiany prawne, jednak nie oznacza zniesienia dotychczas obowiązujących przepisów. Każda umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nadal pozostaje ważna, jednak to zapisy zawarte w MLI są decydujące w przypadku jakichkolwiek niezgodności.

Kwestia opodatkowania przedsiębiorstw jest skomplikowana choćby ze względu na mnogość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Każda z nich posiada nieco odmienne zapiski. Za kolejną komplikację uznać można implementację konwencji MLI. Wprowadza ona nowe przepisy, ponadto większość jurysdykcji wnosi pewne zastrzeżenia, nie przyjmując zapisków nowego dokumentu w całości. Ażeby uniknąć nieświadomego naruszenia prawa, w razie jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się ze specjalistami, pracującymi np. w firmie Rödl & Partner, która od lat świadczy usługi z zakresu consultingu i doradztwa finansowo-prawnego w różnych częściach świata.

Źródło: Rödl & Partner Twój Partner w biznesie

Ocena: 5.0

Komentarze