WPROST: Fotowoltaika przyszłością energetyki według Columbus Energy

Prezes Columbus EnergyW najnowszym wydaniu tygodnika WPROST Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy, podkreślił, że wierzy w potencjał polskiej giełdy i określa cele na najbliższe lata, czyli przeniesienie spółki na główny parkiet warszawskiej giełdy.

- Od początku wiedzieliśmy, że chcemy wejść na giełdę. Inwestorzy, którzy jako pierwsi zaufali temu projektowi, musieli mieć perspektywę monetyzacji ich inwestycji. Dzisiaj Columbus Energy jest notowana na rynku NewConnect i jesteśmy, z mojej perspektywy, idealnym przykładem na to, że da się budować wartość przedsiębiorstwa poprzez udział w rynku kapitałowym - powiedział Dawid Zieliński.

Prezes Columbus Energy podkreślił, że za sprawą determinacji w 2014 roku - jeszcze przed wejściem w życie pierwszej ustawy o OZE, Columbus Energy pojawiło się na rynku. Strategia Spółki od początku była oparta na misji poprawy świadomości ekologicznej Polaków oraz zmianie polskiej energetyki krajowej w kierunku energetyki rozproszonej. Czytamy w artykule, że co dziesiąta instalacja fotowoltaiczna w Polsce pochodzi od Columbus Energy, a w organizacji pracuje około 300 osób, biorąc pod uwagę sieć sprzedaży partnerów zewnętrznych i instalatorów, firma oferuje 1000 miejsc pracy. - Ciągle monitorujemy branżę i koncentrujemy się na polskim rynku, (...) wykorzystując nasze know-how, technologie, innowacyjność i potencjał naszej organizacji, chcemy dostarczyć jeszcze więcej czystej energii - powiedział Dawid Zieliński.

Fotowoltaika ma szansę do 2020 roku stać się drugą mocą OZE w Polsce

Opublikowany niedawno raport "Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019" informuje, że warunki realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii, szczególnie w sektorze fotowoltaiki, stale ulegają poprawie, a lata 2019-2021 będą atrakcyjnie zarówno dla inwestorów, jak i dostawców rozwiązań na rynku fotowoltaicznym w Polsce.

Dawid Zieliński także zwrócił uwagę na wzrost znaczenia branży odnawialnych źródeł energii w polskiej energetyce krajowej oraz korzystne regulacje prawne, w których dzięki przyszłej nowelizacji ustawy o OZE przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów. Ministerstwo Rolnictwa i Wsi na mocy poprawek umożliwiło tworzenie spółdzielni energetycznych na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, które mają prawo do prosumenckich zasad rozliczeń energii elektrycznej.

Według szacunków zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (w tym między innymi ulga termomodernizacyjna, dzięki której można odliczyć fotowoltaikę od podatku) do 2030 roku ma spowodować, że ponad 2 mln Polaków zaoszczędzi na rachunkach za ogrzewanie. Jest to kolejna pozytywna zmiana w kierunku czystego powietrza i ochrony środowiska.

Sektor fotowoltaiki w Polsce i na świecie jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Dotąd niewykorzystany potencjał branży w Polsce nabiera znaczenia, co potwierdza opublikowany niedawno plan Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. zakładający, że moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wzrośnie 23-krotnie do prawie 16 GW. Z kolei według Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) do 2030 roku w polskim miksie energetycznym udział OZE wzrośnie do 21%. Zmiany ustawodawcze, raport IEO i artykuł dotyczący Columbus Energy potwierdzają, że fotowoltaika ma szansę do 2020 roku stać się drugą mocą OZE w Polsce

Komentarze

Grazyna
Polecam firmę Columbus Energy. Tej firmie naprawdę można zaufać. Profesjonalne usługi