Testament kontra zachowek

Testament a zachowekTestament przeważnie wyjaśnia kto i komu zostawia swój spadek. Jednak nie zawsze. Gdy w grę wkracza zachowek, sprawa może się skomplikować. Poznajmy specyfikę testamentu i zachowku oraz związane z nimi konsekwencje prawne.

Testament

Testament, oznaczający z języka łacińskiego przymierze, to tak zwana ostatnia wola. Stanowi on dokument, w którym jeden spadkodawca rozdziela swój majątek między dowolną liczbę spadkobierców. Występuje kilka rodzajów testamentów: pisemny holograficzny, pisemny alograficzny, pisemny notarialny oraz mówiony.

Rodzaje testamentów

Testament pisemny holograficzny to dokument sporządzony przez spadkodawcę własnoręcznie. Do ważności tego rodzaju testamentu potrzeba podpisu spadkodawcy oraz daty. Testament pisemny alograficzny to dokument sporządzony ustnie przez spadkodawcę w obecności dwóch świadków i spisany przez jednego z nich. Do ważności tego rodzaju testamentu potrzeba podpisu spadkodawcy i świadków oraz daty. Testament pisemny notarialny to dokument sporządzony przez prawnika o specjalizacji notariusza na zlecenie spadkodawcy. Do ważności tego rodzaju testamentu potrzeba podpisu spadkodawcy i notariusza oraz daty. Testament mówiony to dokument sporządzony ustnie przez spadkodawcę w obecności dwóch świadków i spisany przez jednego z nich lub potwierdzony ustnie przed sądem przez obu z nich.

Zachowek

Zachowek to określony kwotowo ułamek wartości udziału spadkowego. Przysługuje on spadkobiercom ustawowym, czyli małżonkowi oraz dzieciom i wnukom spadkodawcy. Działa on na zasadzie dziedziczenia ustawowego.

Testament kontra zachowek

Testament określa kto komu zostawia swój spadek. W przypadku jednak, gdy spadkobiercami okazują się osoby słabo spokrewnione lub słabo spowinowacone ze spadkodawcą, jego bliscy nie muszą, ale mogą upomnieć się o zachowek. Zachowek może więc komplikować uprawomocnienie testamentu, aczkolwiek wprowadzono go w celu ochrony interesów osób najbliższych dla zmarłego.

Kto może a kto nie może otrzymać zachowku

Osoby uprawnione do otrzymania zachowku to: najbliżej spokrewnione osoby w linii prostej-zstępnej, to znaczy dzieci i wnuki, najbliżej spowinowacone osoby w linii bocznej, to znaczy małżonkowie. Osoby nieuprawnione do otrzymania zachowku to: najbliżej spokrewnione osoby w linii prostej-wstępnej, najbliżej spokrewnione osoby w linii bocznej, osoby krewne ale nie spokrewnione w stopniu najbliższym, osoby spowinowacone ale nie spowinowacone w stopniu najbliższym. Osoby uprawnione do otrzymania zachowku, lecz którym on nie przysługuje to: osoby wydziedziczone lub uznane sądownie niegodne dziedziczenia, osoby zrzekające się kiedyś określonego spadku, osoby odrzucające spadek, małżonkowie w separacji. Osoby nieuprawnione do otrzymania zachowku, lecz którym on przysługuje to: dzieci lub wnuki osoby wydziedziczonej oraz uznanej sądownie za niegodną dziedziczenia, dzieci lub wnuki osoby zrzekającej się kiedyś określonego spadku, dzieci lub wnuki osoby odrzucającej spadek, w niektórych przypadkach małżonkowie w separacji.

Artykuł został przygotowany we współpracy z Kancelaria EA.

Komentarze