Sprawne planowanie produkcji

sprawne planowaniePlanowanie produkcji to bardzo ważny i kluczowy element logistyczny w każdej firmie. Działania te pozwalają w terminie dostarczyć zaplanowane dostawy, co wiąże się z zabezpieczeniem materiałów do pracy oraz odpowiednich zasobów ludzkich.

To właśnie od osób pracujących bezpośrednio przy produkcji zależy ilość i jakość wytwarzanych produktów. Istotne jest więc, aby były one zapoznane z miernikami pracy, które na bieżąco powinny zostać poddawane ewaluacji. Jest to istotne, gdyż dla odbiorcy produktu finalnego, jakość ma zasadnicze znaczenie. Warto zaznaczyć, że proces planowania produkcji będzie różnił się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Znacząca w procesie jest rola menadżera, którego zadaniem jest tzw. harmonogramowanie. W praktyce oznacza to pilnowanie terminów i osadzanie w czasie działań związanych z procesem produkcji. By produkcja przebiegała prawidłowo winny być przygotowane i harmonogramy poszczególnych działań.

Nowoczesne podejście do planowania produkcji

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych tradycyjne formy planowania i sporządzania harmonogramów przy użyciu ołówka i kartki odeszły w niepamięć. Już pod koniec lat 60 - tych dwudziestego wieku wprowadzono pierwsze usprawnienie w procesie produkcji, które okazało się przysłowiowym krokiem milowym do zmian. Wprowadzony wówczas został system nazwany MRP I, który jednakże miał kilka istotnych wad. Do nich należał przede wszystkim brak możliwości szybkiej i jednoznacznej reakcji na zmiany w popycie na dany produkt. Dlatego też trwały prace nad poprawą systemu, w wyniku których powstał MRP II (Manufacturing Resource Planning). Pozwolił on na bardziej szczegółowe zaplanowanie procesu produkcji z uwzględnieniem kosztorysu i minimalizacji ewentualnych strat.

Cały czas trwają prace poprawiające jakość planowania produkcji, powstają rozwiązania, które mają ułatwić prace menadżerom. Szczególnie ciekawa jest propozycja japońskich przedsiębiorców. Stworzyli oni system Just in Time, który polega na całkowitej eliminacji zapasów. Dostarczanie materiałów do produkcji odbywa się w tym czasie, w którym proces wytwarzania tego potrzebuje.

Komentarze