Sposoby inwestycji wolnego kapitału

Inwestowanie kapitałNastały czasy zerowych stóp procentowych. Znalezienie właściwej alokacji dla swoich środków finansowych może okazać się trudniejsze niż dotychczas. We współczesnym otoczeniu finansowym coraz trudniej jest nawigować. Spróbujmy zatem podsumować najważniejsze sposoby inwestycji wolnych środków.

Przemiany w Polsce po wyjściu poza żelazna kurtynę spowodowały wiele zmian zarówno w kwestiach społecznych jak i gospodarczych. Jedną z nich jest fakt iż coraz więcej podmiotów otworzyło się na inne sposoby inwestycji. Wciąż jednak dominuje lokata bankowa. Taka sytuacja nie ma miejsca bez powodu, jest to najłatwiejszy sposób lokowania kapitału, a zarazem pozbawiony ryzyka. Nawet w przypadku bankructwa banków, środki do określonego limitu gwarantowane są przez BFG. Jednakże biorąc pod uwagę obecne stopy procentowe, a także deflację, nie możemy spodziewać się wysokiej stopy zwrotu.

Mimo tego warto zwrócić uwagę na pozostałe sposoby alokacji nadwyżek pieniężnych. Pierwszy z nich to fundusze inwestycyjne. Minimalna wpłata jaka musimy uiścić by wykupić jednostki uczestnictwa często nie jest wysoka (rzadko przekracza 100 zł), natomiast odpowiednio wybrany fundusz pomoże nam w zwiększeniu kapitału. Bez wątpienia dużym plusem, jest fakt iż nie wymaga to od nas fachowej wiedzy, decyzje inwestycyjne podejmuje bowiem fundusz inwestycyjny. Niestety, uczestnictwo w funduszu wiąże się z prowizją. Problem z inwestowaniem w TFI to także ryzyko. Niestety nawet bezpieczne fundusze są często podatne na wahania rynku. Niestety - coś za coś, bez ryzyka nie ma zwrotu z inwestycji.

Drugim ze sposobów inwestycji, który może przynieść duży zysk są nieruchomości. Bez wątpienia jest to inwestycja długoterminowa, wymagająca dużych nakładów kapitału i znacznej wiedzy w temacie, co znacznie ogranicza grono zainteresowanych. Warto też podkreślić że często wraz z czasem pojawiają się dodatkowe koszty zarządu. Niemniej jednak, dla zorientowanych - odpowiednio wybrany czas zakupu nieruchomości, dochody z najmu, oraz jej sprzedaż nierzadko mogą spowodować osiągnięcie wysokich zysków.

Mało popularnym, jednak jednym z najbardziej efektywnych sposobów inwestycji jest rynek kapitałowy, a dokładniej rzecz biorąc akcje oraz obligacje. Akcje charakteryzują się dużą zmiennością, co oznacza możliwość poniesienia zarówno dużego zysku jak i straty. Potrzebna jest do tego profesjonalna wiedza z zakresu ekonomii oraz analizy technicznej i fundamentalnej.

Obligacje są papierami dłużnymi, w których "udzielamy pożyczki" państwu (rzadziej jednostce samorządu terytorialnego czy przedsiębiorstwu), na określona stopę zwrotu. Warto nadmienić że jest to inwestycja pozbawiona ryzyka tylko w przypadku papierów skarbowych. Obligacje korporacyjne (czego dowodzi historia rynku) nie są pozbawione ryzyka utraty całego kapitału.

By móc uczestniczyć w inwestycjach na rynku kapitałowym, konieczne jest otworzenie rachunku w biurze maklerskim.

Niedocenianym rynkiem inwestycji (a raczej spekulacji) w Polsce jest rynek walutowy, a dokładniej Forex. W przypadku walut mamy do czynienia z dużą fluktuacją, oraz dynamizmem zmian. Sama analiza opiera się w większości przypadków na badaniu przebiegu waluty na przestrzeni określonego czasu. Jest to rynek bez wątpienia najbardziej ryzykowny, lecz mogący w najszybszy sposób podnieść (ale i też wyzerować) wartość naszych aktywów.

Jako ciekawostkę warto nadmienić iż jednym z rynków które rozwijają się najdynamiczniej są instrumenty pochodne, jednak inwestycja w nie wiąże się ze posiadaniem jeszcze bardziej specjalistycznej wiedzy z zakresu ryzyka.

Reasumując, musimy powiedzieć że metoda alokacji naszych nadwyżek zależy głównie od tego na jaki czas jesteśmy wstanie zamrozić nasz kapitał. Ważny jest także nasz apetyt na ryzyko, jeśli jesteśmy osobami zachowawczymi, które wolą osiągać stabilne zyski przy niewielkim ryzyku to inwestycje w akcje, opcje czy waluty nie są dla nas.

Autor: www.przeglad-finansowy.pl.

Komentarze

Piblokto
A dlaczego nie chcecie zacząć rozmawiać o firmach pozabankowych. Tak jak koleżanka wyżej - np. Financial Home to coraz bardziej znany gracz w świecie finansów, zwłaszcza przedsiębiorców . Świetny sposób na zorganizowanie finansowania przynajmniej pewnej części inwestycji.
Doris
Haha no jak macie kapitał to nie macie się nad czym zastanawiać. Nieruchomości. Na tym ciężko stracić (no chyba, że jest się średnio rozgarniętym... ) Ja kapitału aż tyle nie mam, ale inwestycje poczyniłam (pomocna była firma Financial home, dobra alternatywa dla bankowych kredytów, które to banki się często na młodych inwestorów wypinają...).