Różne formy finansowania działalności

Formy finansowania działalnościProwadzenie własnego biznesu wymaga od przedsiębiorcy nie tylko umiejętności zarządzania, ale także odpowiedniego wkładu finansowego. Startujące firmy często nie są w stanie pozwolić sobie na kupno niektórych sprzętów, maszyn czy urządzeń. Nie są one jednak pozostawione same sobie - mają do dyspozycji różne formy finansowania działalności.

Kredyt bankowy dla przedsiębiorstwa

To najczęstsza zewnętrzna forma finansowania, z której korzystają przedsiębiorcy. Polega na zawarciu umowy z bankiem, na podstawie której udostępnia on określoną kwotę na konkretny cel. Kredytobiorca zobowiązuje się do oddania tej kwoty wraz z naliczonymi odsetkami - wszystko podlega regułom prawnym. Od pożyczki różni się on tym, że musi mieć jasny cel (później bank weryfikuje czy pieniądze zostały wykorzystane na to, co określone w umowie), a forma jego spłaty jest szczegółowo rozpisana wraz z wszystkimi innymi kosztami. Pożyczka wydawałoby się, jest atrakcyjniejsza, ponieważ nie wymaga aż tak wielu formalności, co kredyt i łatwiej ją uzyskać. Jednak zazwyczaj udzielana jest na o wiele niższą kwotę, a do tego z wyższymi odsetkami.

Leasing dla firm

To druga najpopularniejsza po kredycie forma finansowania. Polega na tym, że leasingodawca nabywa jakiś przedmiot i przekazuje go w użytkowanie leasingobiorcy na określonych w umowie zasadach i na ustalony czas. Do wyboru są dwie jego formy: operacyjna i finansowa. Główna różnica pomiędzy nimi polega na tym, że leasing finansowy (kapitałowy) jest długoterminowy i zazwyczaj trwa aż do momentu zużycia ekonomicznego rzeczy. Spłacenie wszystkich rat w tym przypadku sprawia, że przedmiot staje się własnością leasingobiorcy. Z kolei leasing bieżący (operacyjny) dotyczy środków trwałych, czyli takich, które w przyszłości mogą być używane przez inne osoby. Zawierany jest na krótszy czas i kończy się przed zużyciem ekonomicznym przedmiotu, a sam leasingobiorca nie wchodzi w jego posiadanie (tylko korzysta z niego przez określony czas). Przed wzięciem leasingu często udzielające go firmy wymagają odpowiedniego zabezpieczenia w postaci np. zastawu rejestrowego. Alternatywą dla osób nieposiadających środków na zabezpieczenie jest skorzystanie z poręczenia leasingu (którego udziela m.in. szczeciński Fundusz Pomerania), umożliwiającego wzięcie udziału w transakcji leasingowej.

Dotacje i inne formy

Ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw będą z pewnością dotacje (np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego). Pomoc ze środków budżetu państwa lub z Unii Europejskiej jest bezzwrotna, dlatego to idealne rozwiązanie dla startujących firm - pozwala na zakup sprzętu, niezbędnego do prowadzenia biznesu. Inną formą finansowania jest Fundusz venture capital i dotyczy on firm objętych dużym ryzykiem finansowym. Fundusz nie oczekuje od przedsiębiorstwa zabezpieczeń, gdyż całe ryzyko przyjmuje na siebie. Niestety, właściciele spółki tracą swoją autonomię na koszt zarządu Funduszu. Podobne wygląda sytuacja w przypadku anioła biznesu - najczęściej to osoba zamożna, która postanawia wesprzeć start up i udostępnić swój kapitał za udziały firmy.

Komentarze