Proces emisji obligacji korporacyjnych

Emisja obligacji korporacyjnychObligacje korporacyjne to coraz popularniejszy instrument finansowy. Oferują inwestorom atrakcyjne stopy zwrotu przy stosunkowo niewielkim poziomie ryzyka. Z drugiej strony, coraz więcej firm decyduje się na emisję własnych obligacji. Czym są te instrumenty i skąd się biorą na rynku?

Po co firmy emitują obligacje korporacyjne

Emisja obligacji korporacyjnych jest jednym z wielu sposobów pozyskiwania kapitału dla firm. Mogą one w ten sposób zdobyć pieniądze na rozwój nie oddając nikomu kontroli nad spółką, jak ma to miejsce w przypadku akcji. Obligacje dają również możliwość kontroli zadłużenia (bank może wypowiedzieć umowę kredytową i zażądać wcześniejszej spłaty lub zażąda dodatkowych zabezpieczeń; nabywca obligacji nie ma takich uprawnień, o ile spółka nie złamie ustalonych na moment emisji obligacji konwenantów), a także zapewniają elastyczność i skalowalność pozyskiwania kapitału.

Z kolei dla inwestorów obligacje to dobry i dość pewny sposób pomnażania oszczędności. Zarabiać można na wypłacanych regularnie odsetkach albo obracając obligacjami na rynku Catalyst.

Proces emisji obligacji

Do emisji obligacji uprawnione są jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz komandytowo – akcyjne. Jeśli dana firma nie ma takiej formy prawnej, musi zostać najpierw odpowiednio przekształcona.

Emisja może mieć formę prywatną lub publiczną. W pierwszym przypadku obligacje oferowane są konkretnym inwestorom, których nie może być więcej niż 149. Publiczna emisja wiąże się natomiast z wprowadzeniem obligacji na rynek Catalyst.

Spółka chcąca dokonać emisji musi ustalić warunki emisji, podjąć uchwałę o emisji obligacji oraz rozesłać propozycje nabycia do inwestorów zainteresowanych zakupem obligacji. Potrzebne będzie też zawarcie umowy z agentem emisji, który będzie pełnił rolę pośrednika przy wprowadzaniu obligacji na rynek.

Jeśli natomiast firma jest zainteresowana wprowadzeniem obligacji na Catalyst (co jest oczekiwane przez inwestorów), konieczne będzie zawarcie umowy z animatorem rynku, który zadba o płynność obrotu. Niezbędna będzie również rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz spełnienie innych formalności związanych z wejściem na rynek Catalyst.

Rola biur maklerskich przy pozyskiwaniu kapitału dla firm

W przypadku emisji obligacji dobrze jest zdać się na pośrednictwo specjalisty jakim jest dom maklerski. Bardzo ważnym zadaniem w procesie emisji jest dotarcie oraz pozyskanie inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, czym się właśnie zajmują domy maklerskie.

Obsługa całego procesu jest kompleksowa, począwszy od przygotowania prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego, przez poszukiwanie zainteresowanych inwestorów, po rejestrację papierów wartościowych w KDPW i wprowadzaniu ich do obrotu.

Autor: www.michaelstrom.pl.

Komentarze