Najważniejsze elementy polisy ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życieZakupienie ubezpieczenia na życie wieńczy cały proces poszukiwań i porównywania konkurencyjnych ofert oraz analizowania własnych potrzeb. Nie można jednak ignorować wagi tych wszystkich etapów, zwłaszcza że chodzi tu o nasze życie - często też i najbliższych. Na co więc powinniśmy zwracać uwagę przy rozpatrywaniu najlepszego dla nas ubezpieczenia na życie?

OWU najważniejsze

Firma ubezpieczeniowa, z którą podpisujemy umowę ubezpieczenia na życie, bezwzględnie powinna nam przedstawić do wglądu tzw. OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dokument ten zawiera stosowne przepisy prawne, które obowiązują przy wszystkich ubezpieczeniach danego typu oraz ustala obowiązki obu stron umowy. Nie powinniśmy składać podpisu na polisie przed przeanalizowaniem tego, na co właściwie wyrażamy swoją zgodę i jaki zakres będzie miało nasze indywidualne ubezpieczenie na życie. Signal Iduna na przykład, ogólne warunki ubezpieczenia udostępnia do wglądu na własnej stronie internetowej, dzięki czemu można się z nimi zapoznać w dowolnej chwili.

Mimo że Ogólne Warunki Ubezpieczenia napisane są najczęściej branżowym żargonem ubezpieczeniowym, nie są na szczęście dla potencjalnego klienta kompletnie niezrozumiałe czy zawiłe.

Co znajdziemy w OWU?

Czytając OWU ubezpieczenia na życie oferowanego przez wybrane Towarzystwo ubezpieczeniowe, powinniśmy odnotować takie informacje, jak:

  • Termin rozpoczęcia obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej,
  • Warunki odstąpienia od umowy,
  • Wysokość sumy ubezpieczeniowej,
  • Zakres ubezpieczenia, tj. co właściwie podlega ubezpieczeniu,
  • Wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego.

Ostatni punkt jest bardzo istotny dla każdego klienta, bowiem określa sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i ma pełne prawo odmówić wypłaty świadczenia ubezpieczonemu. Na przykład ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania przy wypadku, któremu ubezpieczony uległ z własnej winy albo pod wpływem nadużywania alkoholu.

W OWU powinny znaleźć się również informacje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej, ewentualnej karencji ubezpieczeniowej, czyli okresu, jaki musi minąć od dnia zawarcia umowy ubezpieczeniowej do dnia pierwszej wypłaty świadczenia z ubezpieczenia, informacje o uposażonych do otrzymania świadczenia po śmierci ubezpieczonego, czy też zasady zgłaszania szkody i wypłaty odszkodowania.

Komentarze