Kurs złota bez tajemnic

Kurs złotaKto i jak ustala kurs złota? Jakie czynniki wpływają na cenę tego kruszcu? Co jeszcze trzeba wiedzieć, by skutecznie inwestować w produkty złotowe?

Złoto znajduje szerokie zastosowanie w branży elektronicznej, medycznej, kosmetycznej, a nawet w przemyśle budowlanym i kosmicznym. Jest również, a właściwie przede wszystkim, pożądane przez producentów biżuterii i ich klientów, a także inwestorów z całego świata. Ci ostatni, inwestycję w złotowe sztabki czy monety bulionowe, postrzegają jako idealny sposób na zabezpieczenie kapitału przed inflacją czy pogorszeniem koniunktury gospodarczej. Niemniej jednak, choć w długim terminie ceny złota systematycznie rosną, w perspektywie dni, tygodni czy nawet miesięcy mogą kształtować się niekorzystnie. Dlatego też, opartymi na złocie instrumentami finansowymi chętnie handlują inwestorzy krótkoterminowi, którzy starają się zarabiać na przejściowych spadkach i wzrostach kursu surowca.

Od czego zależy kurs złota?

Patrząc z punktu widzenia polskiego inwestora, można wskazać dwa czynniki bezpośrednio wpływające na cenę złota: wycenę ustalaną przez London Bullion Market Association (Stowarzyszenie Londyńskiego Rynku Kruszców) oraz kurs dolara amerykańskiego do polskiej złotówki. Jeśli chodzi o pierwszy z nich, to wprawdzie złoto jest notowane na wielu rynkach giełdowych, jednak podążają one przede wszystkim za ustaleniami 13 instytucji finansowych akredytowanych przez LBMA. Każda z tych instytucji dwukrotnie w ciągu dnia wskazuje cenę złota,, biorąc pod uwagę między innymi: kursy najważniejszych światowych walut, ceny innych towarów i surowców, czy bieżące wydarzenia polityczno-gospodarcze na świecie. W ten sposób wyznaczana jest cena kruszcu, którą podaje się w dolarach amerykańskich za uncję (masa 31,1035 gram). Warto przy tym dodać, że wykresy i notowania wielu innych giełd bazują nie na cenie złota za gram czy kilogram, lecz właśnie cenie za uncję.

Cena złota w Polsce a kurs dolara względem złotówki

Dolar amerykański to swego rodzaju globalna waluta rozliczeniowa, w której często wyrażana jest wartość różnych surowców, towarów i innych dóbr inwestycyjnych, notowanych na rynkach z całego świata. To o tyle ważne, że inwestując w złoto walutę inną niż amerykańska, trzeba mieć na uwadze również zmiany kursu walutowego. Przykładowo, jeśli w danym okresie cena złota będzie utrzymywała stabilny poziom 1300 USD za uncję, a zarazem w międzyczasie z 3,7 do 3,8 wzrośnie kurs dolara względem złotówki, to wyrażona w polskiej walucie wartość surowca wzrośnie z 4810 do 4940 zł. W takim wypadku, polski inwestor odnotowałby hipotetyczny zysk w wysokości 130 zł, mimo że rynkowa cena złota nie uległaby zmianie.

Sytuacje takie jak powyższa nie należą do rzadkości, niemniej jednak w dłuższym horyzoncie czasowym notowania kursu złota i dolara są ze sobą skorelowane. Analizując ich kilku- i kilkunastoletnie wykresy można zaobserwować, że okresy spadku wartości dolara pokrywają się z okresami wzrostu wartości złota, i vice versa.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Trzeba podkreślić, że bieżąca cena złota jest wypadkową wielu różnych czynników, na które surowiec ten nie zawsze reaguje w przewidywalny sposób. Polscy inwestorzy muszą dodatkowo pamiętać, że, jak już wspomniano, istotna jest dla nich również relacja dolara do złotówki. Dlatego powinni śledzić takie strony jak: https://www.mennica.com.pl/produkty-inwestycyjne/analiza-rynku-zlota, gdzie dostępne są zarówno aktualne notowania kursu złota, jak również przydatne informacje i analizy związane z rynkiem tego kruszcu. Za pośrednictwem serwisu Mennicy Polskiej można też dokonać bezpiecznego zakupu sztabek czy monet bulionowych.

Ocena: 5.0

Komentarze