Kredyt - czym jest? Rodzaje kredytów

Czym jest kredyt?Kredyt, w najprostszej definicji jest transakcją (kupnem-sprzedażą) towarów bez zapłaty pieniężnej w dniu transakcji, jednakże z zobowiązaniem uregulowania należności w terminie późniejszym.

Powyższe, potoczne rozumienie kredytu znacznie różnić się będzie w terminologii prawniczej, ekonomicznej czy bankowej lub też w obrocie gospodarczym. Dla banków kredyty stanowią "żyłę złota" a kredytobiorcy są najlepszymi klientami. Bez kredytu nie można mówić o obrocie gospodarczym, wymianie dóbr, działalności developerskiej i rynku nieruchomości. A uściślając: mówić można, a nawet trzeba, ale w o wiele mniejszym wydaniu i niszowej skali.

Czym jest kredyt dla banku?

Kredyt jest dla banku niczym woda dla ssaków morskich albo piasek dla plażowiczów. A na tym złotym piasku uwielbiają leżeć bankowcy całego świata. Nieprzypadkowo wiele banków już w nazwie nawiązuje do swej podstawowej działalności jaką jest kredyt, a raczej instytucja kredytu bankowego czy kredytu detalicznego. I mowa tu nie tylko a bankach takich "rajskich" miast czy państw jak Abu-Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Kuwejt, które bez instytucji kredytu radzą sobie w sposób "naturalny", a tą naturą jest ropa naftowa. Mowa tu o wszystkich mniejszych i większych bankach w Polsce i na świecie.

Czym jest kredyt dla prawników?

Dla prawników problemy z kredytem w relacji kredytodawca-kredytobiorca są jedną z sił napędowych ich działalności, zwłaszcza tej zarobkowej. Pogarszające się możliwości zarobkowe kredytobiorców, nieterminowa spłata kredytu skutkują również zmniejszeniem kredytu zaufania u kredytodawcy, a to z kolei efekt kierowania spraw na drogę sądową wtajemniczając w to rzesze prawników.

O czym należy pamiętać przed decyzją o wzięciu kredytu?

Przed decyzją o wzięciu kredytu należy przede wszystkim wziąć pod uwagę możliwości spłaty kredytu, ilości miesięcy czy lat na które zaciągamy kredyt i pamiętać o przesortowaniu wielu ofert kredytowych, wysokości rat, a w końcu o wyborze właściwego banku i formy kredytu. Kredyt kredytowi bowiem nierówny. Każdy zapewne wie, iż decyzja z wyborem kredytu jest jedną z ważniejszych i trudniejszych decyzji w życiu człowieka w znaczeniu indywidualnym, ale również w znaczeniu instytucjonalnym i rodzinnym.

Skutki wzięcia kredytu

Zobowiązanie kredytowe może zmienić nasze życie, pozwolić żyć na wysokim poziomie, ponad-standardowo. Ale zdarza się, że zamieni nasze życie w prawdziwy koszmar. Kredyt jest jak małżeństwo. Dlaczego? Zarówno z małżeństwa jak i z kredytu trudno się wycofać (w małżeństwie czasem jest to jednak możliwe), im poważniejsze zobowiązanie tym dłużej będziemy nim związani (w umowie kredytowej partnerem jest właśnie zobowiązanie do spłaty kapitału i odsetek albo bank). W małżeństwie pomimo licznych i poważnych nieraz scysji małżeńskich z partnerem można się łatwo dogadać, z partnerem kredytowym zaś niekoniecznie. Bank jako instytucja sformalizowana nie zaprasza do konfesjonału i nie daje rozgrzeszenia.

Ale wracając do głównego tematu, oprócz wyżej wymienionych czynników przed podpisaniem umowy kredytowej, starannie i dokładnie studiujemy warunki kredytowe oferowane przez konkretny bank, analizujemy wstępną umowę kredytową, o którą powinniśmy wystąpić oraz konsultujemy się z doradcami kredytowo-finansowymi. Zanim staniemy się dłużnikami a nasz "partner" wierzycielem, powinniśmy również dokonać właściwego wyboru co do samego rodzaju, formy kredytu.

Rodzaje kredytów

Nie ma wątpliwości, że chodzić będzie o kredyt gotówkowy (kredyt przelewowy), a zarazem o kredyt bankowy czyli kredyt niedetaliczny. Możemy zdecydować się na kredyt krótkoterminowy bądź kredyt długoterminowy, kredyt (pożyczkę) na zakup sprzętu rtv, gospodarstwa domowego czy wymarzony samochód czy też willę. Mamy również do dyspozycji kredyt hipoteczny - wówczas zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość.

Kredyt - inne rodzaje

Kredyt można zaklasyfikować również z punktu widzenia kredytobiorcy na:

  • kredyt dla osób fizycznych,
  • kredyt dla podmiotów gospodarczych

oraz ze względu na cel kredytu na:

  • kredyt samochodowy,
  • kredyt mieszkaniowy,
  • kredyt obrotowy,
  • kredyt inwestycyjny.

Symulacja spłaty kredytu

Przed wyborem kredytu możemy również skorzystać z wstępnego badania jakim jest symulacja spłaty kredytu w licznych portalach internetowych czy bezpośrednio na stronach banków oferujących pożyczki i kredyty. Trzeba jednakże mieć na uwadze, iż takie symulacje kredytowe zawsze wyglądają korzystniej dla potencjalnych kredytobiorców niż rzeczywista i późniejsza weryfikacja w placówce kredytowej, zwłaszcza że większość banków korzysta z ukrytych trików kredytowych, których typowy Kowalski zapewne nie zauważy. My jako "kupcy" kredytu musimy pamiętać przy wyborze swojej optymalnej oferty.

Sprawdzenie zdolności kredytowej

A o czym powinien pamiętać bank albo raczej o czym bank na pewno nie zapomni, zanim zdecyduje podpisać z nami umowę kredytu? Otóż elementów jest wiele i do złożenia całej układanki potrzebnych będzie co najmniej dwadzieścia puzzli. Do najważniejszych wymienić należy gruntowne sprawdzenie naszej zdolności kredytowej, na którą składają się forma naszego zatrudnienia, zwłaszcza to czy pracujemy na czas stały czy określony, rodzaj wykonywanej pracy, zobowiązania kredytowe już zawarte, ilość członków rodziny na utrzymaniu, wysokość zarobków, a w końcu trwałość powyższych czynników.

Cel kredytu

Bank udziela nam kredytu zawsze na określony cel i nigdy nie będzie możliwości przeznaczenie choćby części środków na inne cele niż te enumeratywnie wymienione w umowie kredytowej. Kredyt jest umową odpłatną, co znaczy, że kredytobiorca bierze kredyt i go spłaca, a kredytodawca daje kredyt i czeka na jego spłatę. Ale nie tylko. Bo aby mówić o wynagrodzeniu banku przy umowie kredytu należy do tego wszystkiego doliczyć prowizje za udzielony kredyt oraz odsetki. Warto jednak przy tym pamiętać, że jedynie część odsetek, fachowo zwana marżą jest faktycznym wynagrodzeniem banku.

Na koniec dodać wypada, że w dobie wszędobylskiego kryzysu, nawet po spełnieniu wszystkich wymagań, możemy niestety nie otrzymać wymarzonego kredytu.

Komentarze