Komisja lekarska po wypadku drogowym

Komisja lekarska po wypadku drogowymKomisja lekarska (ang. Medical Assessment), choć prawnie nie jest wymagana, to z punktu widzenia wysokości potencjalnego odszkodowania jest jednym z najważniejszych elementów wniosku o zadośćuczynienie finansowe z tytułu wypadku drogowego.

Dlaczego jej znaczenie jest tak duże? W jaki sposób ona przebiega? Jak należy się do niej przygotować?

W praktyce konieczność

Brytyjskie prawo nie wymaga stawiennictwa na komisji lekarskiej, niemniej kancelarie prawne, które zajmują się uzyskiwaniem odszkodowaniem, z reguły wymagają od klientów, aby wzięli w nich udział. Dlaczego? Z prostego powodu - ponieważ spotkanie poszkodowanego z lekarzem wyspecjalizowanym w ocenianiu urazów zdrowotnych znacząco podwyższa szanse na zdobycie wyższego odszkodowania. Z tego względu kancelarie prawne często zastrzegają w umowie, że w przypadku niestawienia się na komisji lekarskiej klient zobligowany jest do poniesienia dodatkowych kosztów.

Jak wygląda takie spotkanie? Polega ono na rozmowie poszkodowanego z lekarzem na temat obrażeń wynikających z wypadku. Należy przy tym nadmienić, że jeżeli nie zna się języka angielskiego na tyle dobrze, żeby bez problemu się porozumieć, to warto się zorientować, czy wynajęta kancelaria prowadząca sprawę zapewnia usługę tłumacza.

Umiejętne przekazanie myśli pacjenta i należyte ich zrozumienie przez lekarza jest bowiem kluczem do stworzenia obiektywnego i rzetelnego raportu, który stanowi jeden z najważniejszych dokumentów będących podstawą do oszacowania i wydania ubezpieczenia.

Jak wygląda komisja lekarska

Wywiad z lekarzem trwa przeważnie ok. 20 min. - zadaje on pytania, a poszkodowany musi na nie odpowiadać zgodnie z prawdą. Trzeba mówić o wszystkich objawach zdrowotnych, które pojawiły się po wypadku - niczego nie powinno się ukrywać, nie warto również wstydzić się swoich dolegliwości, nawet jeśli są one krępujące.

Należy dokładnie i całościowo, ale konkretnie opisać stan zdrowia, tak aby lekarz mógł jak najrzetelniej ocenić zmiany, jakie zaszły po wypadku. Tak samo istotna jest pewność, że lekarz dobrze zrozumiał przekazane mu informacje i umieścił je w swoim raporcie w odpowiedniej formie.

W trakcie rozmowy nie należy ograniczać się wyłącznie do tych symptomów, które występują w momencie rozmowy z lekarzem - należy wspomnieć także o wszystkich wcześniejszych objawach, także tych już niedających o sobie znaku. Na podstawie udzielonych odpowiedzi lekarz dokonuje dokładnej oceny obrażeń pacjenta, dodatkowo uwzględniając jego historię medyczną. Dostęp do historii medycznej pozwala na dokładniejszą kontrolę stanu zdrowia i bardziej rzetelną ocenę obrażeń.

Raport końcowy

Na końcu powstaje raport zawierający szacunki i prognozy dotyczące zdrowia poszkodowanego oraz informacje na temat sposobu leczenia. Kopia raportu zostaje przesłana poszkodowanemu - trzeba się z nią dokładnie zapoznać i sprawdzić, czy wszystkie przekazane lekarzowi informacje zostały w nim zawarte, ponieważ później nie będzie możliwości wprowadzenia poprawek.

Taki raport pozwala załączyć wiarygodną dokumentację medyczną do wniosku o odszkodowanie w UK, co podwyższa szanse na wyższe zadośćuczynienie lub uzyskanie go w ogóle.

Źródło: www.wypadekwuk.com.

Ocena: 5.0

Komentarze