Jaką umowę podpisać z pracownikiem?

Jaką umowę podpisać z pracownikiem?Gdy firma się rozrasta, niezbędne jest zatrudnienie pierwszego pracownika. By jednak zrobić to mądrze, warto odpowiednio wcześniej pomyśleć o kosztach i zdecydować, jaka umowa będzie najwłaściwsza.

Osoby zainteresowane podpisaniem umowy mogą wybierać wśród szerokiego katalogu umów. Do najpopularniejszych, jakie podpisuje pracodawca ze swoim pracownikiem, należą: umowa o pracę i umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło). Ale możliwość wyboru rodzaju umowy nie zawsze oznacza, że strony będą mogły rzeczywiście wybrać. Wszystko dlatego, że ustawodawca dokładnie wskazał, kiedy niezbędne jest podpisanie umowy o pracę.

Umowa o pracę wciąż jest uważana za jedną z podstawowych umów, jaka podpisywana jest między pracodawcą a pracownikiem. Ten drugi może liczyć na szereg przywilejów, wśród których wskazać można m.in. na możliwość korzystania z płatnego urlopu czy zwolnień lekarskich. Pracownicy w wieku przedemerytalnym otrzymują dodatkową ochronę, dzięki której mogą być pewni o swoje stanowisko pracy. Poza jednak umową o pracę, pracodawca może zaoferować inne umowy.

Kiedy niezbędna jest umowa o pracę?

Umowa o pracę musi być zawsze zawarta na piśmie. By dowiedzieć się, dlaczego jest to konieczne, warto zajrzeć do artykułu: „Umowa o pracę zawsze na piśmie”. Kiedy koniecznie strony muszą podpisać umowę o pracę? By odpowiedzieć na to pytanie, niezbędne jest odwołanie się do przepisów zawartych w Kodeksie pracy.

Ustawodawca w Kodeksie pracy posługuje się pojęciem „stosunek pracy”. Jego nawiązanie wywołuje określone skutki, dokładniej zaś: „pracownik zobowiązuje się do wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. Jeżeli wszystkie wyżej wymienione przesłanki mają miejsce, to niezbędne jest podpisanie umowy o pracę.

Umowy cywilnoprawne

Poza umową o pracę, zainteresowane strony mogą też podpisać jedną z umów cywilnoprawnych. Wśród najpopularniejszych należy wskazać: umowę zlecenie i umowę o dzieło. Jak jest różnica między nimi? Tego dowiedzieć można się m.in. z artykułu „Umowa zlecenie a umowa o działo - czym się różnią?”.

Dla pracodawcy podpisanie jednej z umów cywilnoprawnych może być bardziej opłacalne niż zawarcie umowy o pracę. Wszystko dlatego, że wówczas nie musi on pilnować, by pracownik odebrał swoje uprawnienia pracownicze, jakie ustawodawca przewidział dla osób zatrudnionych na umowach o pracę. Mowa m.in. o wyżej wspomnianych urlopach czy dodatkowych uprawnieniach dla kobiet w ciąży.

Pomoże księgowa

W najlepszej sytuacji znajdują się pracodawcy korzystający z usług biura księgowego. W takiej sytuacji mogą oni otrzymać nie tylko symulację kosztów, lecz także profesjonalną pomoc. Jest to również ważne wówczas, gdy zapada decyzja o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę. Podpisanie właśnie takiej umowy wiąże się z koniecznością prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta pracownicze). To zaś wymaga bieżącego śledzenia przepisów - przedsiębiorca nie zawsze ma na to czas.

Przy umowach cywilnoprawnych konieczne jest regularne rozliczanie pracownika z wykonanej pracy i wyliczanie jego wynagrodzenia. I w takiej sytuacji przedsiębiorcę może wspomóc profesjonalne biuro rachunkowe. To kolejny powód, dla którego pracodawcy, którzy chcą przyjąć do pracy pracownika, powinni rozważyć możliwość podjęcia współpracy ze specjalistami z zakresu kadr.

Autor: www.praca-sucha.pl.

Ocena: 5.0

Komentarze