Jak wycenić własną spółkę? - najpopularniejsze metody

Jak wycenić własną spółkę? MetodyZastanawiasz się jak wycenić własną spółkę i określić jej wartość? Pierwszą opcją jest podjęcie się próby samodzielnego oszacowania wartości swojej firmy, stosując wybraną metodę wyceny. Druga opcja to zlecenie wyceny doświadczonym profesjonalistom, którzy zidentyfikują kluczowe czynniki mające wpływ na wartość wycenianego podmiotu, a także wybiorą i zastosują odpowiednią metodę. Sprawdź, jakie są najpopularniejsze metody wyceny przedsiębiorstwa i czym się charakteryzują.

Jakie są rodzaje metod wyceny spółki?

W fachowej literaturze możemy znaleźć całkiem sporo metod wyceny, jednak w praktyce najczęściej stosuje się tylko kilka. Powszechnie stosowany podział to metody dochodowe, majątkowe i porównawcze. Należy podkreślić, że żadna z nich nie jest uniwersalna i każdorazowo powinno się określić jaką spółkę będziemy wyceniać i na jakim etapie rozwoju się znajduje. Przykładowo wycena spółki z o.o. sporządzana jest po wstępnym określeniu celu wyceny, a następnie wybiera się odpowiednią metodę, która będzie ściśle uzależniona od potrzeb konkretnego przypadku.

Metody dochodowe

Metody dochodowe polegają na określeniu wartości przedsiębiorstwa na podstawie strumieni przyszłych dochodów ekonomicznych. Dochody te są w dalszym kroku dyskontowane oczekiwaną stopą zwrotu. Głównym reprezentantem tych metod jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Metody majątkowe

Metody majątkowe wyprowadzają wartość danego podmiotu gospodarczego na podstawie wartości posiadanego majątku. Podstawowym założeniem tej grupy metod jest przyjęcie, że wartość przedsiębiorstwa jest równa wartości netto jego majątku, czyli wartość majątku należy pomniejszyć o sumę zobowiązań.

Metody porównawcze

Metody porównawcze opierają się na znalezieniu na rynku kapitałowym podobnej spółki do wycenianego podmiotu i porównaniu ich. Taka wycena jest stosunkowo łatwa do przeprowadzenia i nie trzeba wykonywać skomplikowanych analiz związanych z wyceną ryzyka.

Zalety przeprowadzenia wyceny spółki przez doświadczonych ekspertów

Wycena wartości swojej własnej spółki może stanowić problem dla osób, które nigdy do tej pory tego nie robiły. Jeśli zlecimy wykonanie profesjonalnej analizy i wyceny spółki ekspertom, możemy liczyć na otrzymanie w końcowym raporcie część formalno-prawną, analizę branży oraz ostateczny wynik wyceny spółki. Wycena wartości spółki dostarcza cennych informacji dla samych właścicieli firmy, ale są również sytuacje, gdy wycena jest wymogiem np. podczas rozpraw sądowych lub przy zmianie formy prawnej spółki. Inne powody przeprowadzania szacowania wartości przedsiębiorstwa znajdziemy opisane w artykule: “Wycena udziałów w spółce – kiedy warto ją przeprowadzić?".

Komentarze