Jak robotyzacja może pomóc w zwiększeniu efektywności biznesu?

Robotyzacja a efektywność biznesuZastosowanie zautomatyzowanych metod produkcji staje się coraz powszechniejsze w polskim i ogólnoświatowym biznesie. Ilość branż, które zdecydowały się na wdrażanie rozwiązań opartych o robotyzację jest coraz większa. Międzynarodowa Federacja Robotyki szacuje, iż w 2012 roku, łącznie w rozmaitych gałęziach przemysłu przypadało średnio 80 robotów na 10 tysięcy pracowników. Polska wciąż wydaje się odstawać w tym względzie od Europy Zachodniej, tzw. średnia gęstość robotyzacji jest w naszym kraju 4,4 razy niższa niż u naszych sąsiadów.

Zalet wdrażania robotyzacji jest wiele - wśród najbardziej istotnych z pewnością możemy wymienić: znaczną poprawę bezpieczeństwa i efektywności czynności wykonywanych w ramach procesu produkcyjnego, wzrost jakości produktu oferowanego przez przedsiębiorstwo. Roboty przyczyniają się również do poprawienia norm bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy oraz redukcji kosztów operacyjnych.

Roboty stanowią trzon przemysłu motoryzacyjnego oraz związanego z wytwarzaniem części mechanicznych. Branża farmaceutyczna, w związku ze swoją specyfiką, również intensywnie inwestuje w automatyzację, głównie dlatego, iż wymagana jest tam bardzo duża precyzja. Można powiedzieć, że przemysł chemiczny w znacznej mierze powierzył swe istnienie robotom - w wielu laboratoriach praca ludzi została zastąpiona działaniem maszyn. Kolejną gałęzią przemysłu stawiającą na robotyzację jest metalurgia - tam gdzie ludzkie życie i zdrowie mogłoby doznać poważnego uszczerbku doskonale sprawdza się automatyzacja, która oprócz zwiększania bezpieczeństwa, przyspiesza cały proces wytwórczy.

Dynamiczny rozwój oprogramowania i technologii informatycznych umożliwił wytworzenie systemów, które do obsługi nie potrzebują człowieka - znalazły one szerokie zastosowanie np. w przemyśle budowlanym. Stosuje się je przy budowaniu nowych dróg, czy stawianiu apartamentowców. Również w robotach ciężkich, wymagających dużego nakładu pracy, znaleziono dla nich miejsce.

Patrząc zaś na przedmiot sprawy z większym dystansem - co w perspektywie globalnej zapewnia nam automatyzacja? Przede wszystkim umożliwia pracownikom podjęcie się nowych zadań, które wymagają większego stopnia kreatywności. Potencjał osób pracujących w zakładach opierających swe działanie na robotyzacji zostaje wykorzystany w bardziej optymalny sposób. Osoby sceptycznie spoglądające na tę technologię często wspominają o tym,że pracownicy zostaną pozbawieni źródła dochodu i zastąpieni przez maszyny - ogólnoświatowy trend wskazuje zaś na to,że jest wręcz odwrotnie - wraz z rozwojem technologicznym następuje dynamiczne zwiększenie zatrudnienia! Działy rozliczeń i księgowości mogą działać znacznie sprawniej, dzięki czemu wyeliminowane zostaje czynnik ludzi w postaci błędów i pomyłek, wszelakie rozliczenia są dokonywane na czas. Procesy magazynowe i prace związane z fakturowaniem są wykonywane zawsze z chirurgiczną precyzją, wszystko jest idealnie rozplanowane w czasie i przede wszystkim zoptymalizowane.

Pomijając fakt, że Polska pod względem robotyzacji wydaje się być dość zacofanym krajem, trzeba odnotować znaczący wzrost stopnia robotyzacji w naszym państwie - w okresie 2003 - 2012 gęstość robotyzacji wzrosła z 2 do 18 robotów przypadających na 10 tysięcy pracowników. Jednakże kraje startujące z podobnego do naszego pułapu odnotowują zdecydowanie szybszy progres w tym aspekcie funkcjonowania gospodarki - Węgry, które jeszcze ponad 10 lat temu były na tym samym poziomie co Polska, zaliczyły szybki skok technologiczny. W tym momencie szacunkowo przyjmuje się, że częstotliwość wykorzystywania robotyzacji procesu produkcji w gospodarce węgierskiej jest ponad 2 razy większa niż w przemyśle polskim.

Artykuł powstał przy współpracy z Pirxon.

Ocena: 5.0

Komentarze