Jak otrzymać kredyt dla młodego rolnika w 2018?

Kredyt dla rolnikaIstotnym wsparciem dla rolników są "premie dla młodych rolników", które z jednej strony ułatwiają rozpoczęcie działalności, z drugiej natomiast pozwalają na przeznaczenie uzyskanych środków finansowych na zakup maszyn, inwentarza czy niezbędnych urządzeń.

Jak dobrze zainwestować otrzymaną pomoc finansową?

Uzyskanie premii wymaga nie tylko złożenia odpowiednio skompletowanych dokumentów, ale także spełnienia ściśle określonych warunków. Otrzymana pomoc może być przeznaczona na zakup ziemi, jednak w większości przypadków jest wykorzystywana na nabycie urządzeń, dzięki którym w znaczącym stopniu można usprawnić pracę w gospodarstwie i podnieść poziom produkcji. W 2018 roku przyznawane rolnikom wsparcie zostało zwiększone do stu tysięcy złotych (dotychczas wynosiło ono siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Młody rolnik a forma wypłacania pomocy

"Ułatwianie startu młodym rolnikom" nie odbiega obecnie od zasad, które obowiązywały w trakcie ich przyznawania w 2017 roku. Przewidywana kwota stu tysięcy złotych jest wypłacana w dwóch transzach, przy czym pierwsza z nich obejmuje 80℅ całości, a druga - pozostałe 20℅. O ile pierwsza rata jest wypłacana w czasie dziewięciu miesięcy po uzyskaniu pozytywnej decyzji, o tyle drugą ratę rolnik otrzymuje, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki złożonego wcześniej biznesplanu.

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ciągu dziewięciu miesięcy poprzedzających wypłacenie pieniędzy rolnik jest zobowiązany do spełnienia wszystkich zastrzeżeń warunkujących wydanie pozytywnej decyzji. Należy jednocześnie pamiętać, że biznesplan powinien być dołączony w czasie składania wniosku o udzielenie pomocy dla młodego rolnika. Kredyt dla młodego rolnika jest przewidziany dla tych osób, które zakwalifikowały się do jego przyznania i spełniły dość liczne i rygorystyczne wymagania.

Młody rolnik 2018, czyli kilka słów na temat obowiązujących warunków

Uzyskanie kredytu dla młodego rolnika jest możliwe dopiero po spełnieniu obowiązujących kryteriów. Trzeba zaznaczyć, że za młodego rolnika zostanie uznana osoba, która nie ukończyła czterdziestego roku życia. Musi jednak posiadać udokumentowane kwalifikacje zawodowe. W przypadku, gdy ubiegająca się o pomoc osoba nie ma wykształcenia rolniczego, jest zobowiązana do zdobycia go w ciągu trzech lat, licząc od chwili, kiedy otrzymała pozytywną decyzję dotyczącą przyznania pomocy.

Warto nadmienić, że wsparcie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jaką jest kredyt rolniczy czy kredyt dla młodego rolnika to jedna z najkorzystniejszych form pomocy ze strony państwa. I chociaż stawka WIBOR może ulegać zmianie, to kredyt rolniczy nadal jest bardzo opłacalny. Większość rolników bez dodatkowego wsparcia nie mogłaby ani rozpocząć działalności rolniczej, ani jej usprawniać i doskonalić. Taki zastrzyk gotówki pozwala na modernizację prowadzonego gospodarstwa, przy równoczesnym nastawieniu się na zwiększenie produkcji lub zakup ziemi. Sposób zainwestowania otrzymanej pomocy zależy od biznesplanu oraz indywidualnych dążeń i koncepcji.

Autor: www.agrofundusz.pl.

Komentarze

Bodzio
Premie dla młodych rolników, pomysł zacny tylko z realizacją to jak zwykle. Czy to się kiedyś poprawi?