Jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

Całkowity koszt kredytuCałkowity koszt kredytu. Decydując się na określony produkt kredytowy, staramy się jak najdokładniej przeanalizować aktualną sytuację sektora bankowego, porównać oferty kilku kredytobiorców i na tej podstawie wybrać najkorzystniejsze dla nas rozwiązanie.

Narzędziami, które mogą okazać się pomocne przy analizie ofert kredytowych są, dostępne na wielu internetowych portalach finansowych, kalkulatory i porównywarki kredytowe.

Wybierając interesujący nas kredyt, nie dajmy się jednak łudzić niskim oprocentowaniem nominalnym, proponowanym przez banki. Zwracajmy szczególną uwagę na wyrażony procentowo całkowity koszt kredytu (RRSO).

Czym jest całkowity koszt kredytu?

Definicję całkowitego kosztu kredytu odnajdziemy w art. 5 pkt 6 ustawy z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. nr 126, poz. 715 ze zm.), obowiązującej od 18 grudnia 2011 roku.

Całkowity koszt kredytu obejmuje wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:

  1. odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy
  2. koszty usług dodatkowych, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu (z wyjątkiem opłat notarialnych, ponoszonych przez konsumenta).

Na całkowity koszt kredytu, oprócz wymienionych wyżej i ustawowo zdefiniowanych czynników, wpływ mają także okoliczności, które banki biorą pod uwagę, udzielając kredytu na określonych warunkach, czyli okres kredytowania, zdolność i historię kredytową pożyczkobiorcy oraz wysokość jego miesięcznych dochodów.

Całkowity koszt kredytu przedstawiany jest jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym, czyli RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania). Zgodnie z tekstem przytoczonej wyżej ustawy, kredytodawca ma obowiązek przedstawiać RRSO nie tylko w treści umowy kredytowej, ale także w materiałach reklamowych i promocyjnych, dotyczących danego produktu kredytowego.

W świetle przepisów, o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania oraz całkowitym koszcie kredytu poinformowany musi zostać także konsument zaciągający kredyt hipoteczny.

Rzeczywiste i nominalne oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie nominalne kredytu to po prostu wysokość odsetek w skali rocznej. Oprocentowanie nominalne nie obejmuje jednak pozostałych kosztów: prowizji, ubezpieczenia kredytu i dodatkowych zabezpieczeń czy też różnego rodzaju opłat manipulacyjnych. Oprocentowanie rzeczywiste, czyli RRSO, bierze pod uwagę wszystkie wymienione wyżej czynniki.

Dlatego też, porównując oferty kredytowe banków, należy koniecznie analizować je pod kątem RRSO, a nie oprocentowania nominalnego.

Przedterminowa spłata pożyczki a koszt całkowity kredytu

W przypadku przedterminowego uregulowania zobowiązań kredytowych, całkowity koszt kredytu powinien zostać pomniejszony o wartość kosztów za okres, o jaki skrócono umowę, według wzoru:

X – 12(X/18), gdzie:

X oznacza całkowity koszt kredytu, zaciągniętego na 18 miesięcy i spłaconego po upływie 6 miesięcy (wartości przykładowe).

Obniżenie całkowitego kosztu kredytu w przypadku przedterminowej spłaty należności dotyczy również klientów, którzy ponieśli te wydatki przed datą spłaty.

Maksymalny koszt kredytu

Ustawodawca nie określa maksymalnego kosztu kredytu, a jedynie maksymalną wysokość odsetek (czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego).

Opłaty, które nie wchodzą w skład całkowitego kosztu kredytu

  1. Opłaty wynikające z niedotrzymania zobowiązań przez klienta (koszty windykacji, oprocentowanie karne, etc.).
  2. Koszty niezależne od kredytu (np. koszt rejestracji pojazdu zakupionego ze środków pozyskanych w ramach kredytu).
  3. Koszt prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty, a także opłaty za przelewy i wpłaty na ten rachunek.
  4. Koszty wynikające ze zmiany kursów walut.
  5. Opłaty związane z wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczenia (nie dotyczy kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu) we wszystkich przypadkach oprócz sytuacji, gdy ubezpieczenie dotyczy spłaty kredytu na wypadek śmierci, inwalidztwa, choroby lub bezrobocia.

Autor: www.finansowaparabola.pl.

Komentarze