Jak monitorować wyniki i notowania funduszy inwestycyjnych?

Monitorowanie funduszy inwestycyjnychKażdy, kto inwestuje w fundusze, chciałaby dokładnie wiedzieć przed ulokowaniem swoich pieniędzy, jak prezentuje się sytuacja danego funduszu inwestycyjnego. Również po dokonaniu inwestycji, kluczowe jest bieżące jej monitorowanie, aby wiedzieć kiedy podjąć decyzję o zmianie funduszu na inny. Wszystko po to, by zmaksymalizować zysk, albo zminimalizować stratę. Czy inwestor - zwłaszcza ten, dla którego inwestycja w fundusze jest tylko dodatkowym przedsięwzięciem - musi sam sprawdzać wyniki i notowania? Nie - na szczęście na rynku istnieją platformy, które w prosty - i przede wszystkim - automatyczny sposób, informują o najważniejszych - z punktu widzenia indywidualnego inwestora - zmianach,. Jak to działa w praktyce?

Notowania funduszy inwestycyjnych - do samodzielnej analizy

Podstawowym źródłem wiedzy są notowania funduszy inwestycyjnych. To zestawienia podstawowych danych, jak wartość jednostki uczestnictwa w funduszu w konkretnym dniu, a także stopa zwrotu w ujęciu historycznym. Dane, dość łatwe w odczytaniu, są jednocześnie dość niejednoznaczne w interpretacji. Sytuacja na rynku funduszy inwestycyjnych jest bowiem dynamiczna i fakt, że któryś z nich rósł przez długi czas, wcale nie oznacza, że trend się utrzyma. Dane trzeba więc monitorować na bieżąco, co dla osób, dla których inwestowanie jest tylko zajęciem dodatkowym, może być uciążliwe, a przede wszystkim, nieefektywne i nieprzynoszące wymiernych korzyści.

Ratingi, czyli fachowa interpretacja

Pomocne w ocenie wyników funduszy są z pewnością ratingi - te, przygotowywane są przez niezależne instytucje, które z szerokiej perspektywy patrzą na jakość danego funduszu i oceniają go, aby ułatwić podejmowanie trafnych decyzji prywatnym inwestorom. Najczęściej, ocena końcowa prezentowana jest w prostej formie, na przykład gwiazdek, które symbolizują ogólną jakość funduszu. W praktyce jednak, ten jeden wskaźnik budowany jest na bazie szeregu wnikliwych analiz cząstkowych. Sprawdza się kwestie mierzalne i obiektywne, jak wyniki czy koszty, ale również te wynikające z interpretacji różnych czynników i bardziej subiektywne - jakość zarządzania, ryzyko inwestycyjne, rzetelność przekazywanych informacji, czy przebieg procesu inwestycyjnego. Za jedną oceną stoi zatem szczegółowy raport na temat kondycji całego funduszu.

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i automatyczne alerty

Na rynku pojawiają się też platformy, które oferują swoim klientom automatyczny monitoring funduszy, w które zainwestowali oraz system alertów, informujący o istotnych zmianach wyników. Przykładem może być https://www.kupfundusz.pl. Na tej platformie inwestor może samodzielnie ustalić poziom powiadomień, dotyczących funduszy, w które zainwestował swoje pieniądze. Jeśli ten spadnie o określony procent, inwestor otrzyma mailowo odpowiednie powiadomienie. Dzięki temu może natychmiast zareagować i przenieść pieniądze do innego, lepszego funduszu. Działa to też w drugą stronę - powiadomienie może zostać ustawione również, gdy fundusz wzrośnie o określony procent. Jeśli inwestor uzna, że jest to satysfakcjonujący zysk, może je zabezpieczyć i przenieść do mniej ryzykownego funduszu. Oba systemy można porównać do działających na giełdzie, czyli "stop-loss", oraz "take-profit".

Wyniki funduszy inwestycyjnych - najważniejsze dla inwestora

Bez względu na to, czy inwestor zdecyduje się samodzielnie monitorować wyniki funduszy inwestycyjnych, czy też będzie też polegał na ratingach przygotowanych przez ekspertów lub systemie automatycznych alertów, nie ulega wątpliwości, że aktywność i własna inicjatywa to cechy nieodzowne do skutecznego inwestowania i zarabiania. Jeśli ktoś zdecyduje się zainwestować w fundusze, nie powinien zdawać się na przypadek czy łut szczęścia - to prosta droga do straty. Sumienna analiza, chłodna kalkulacja, a także świadome podejmowanie wszystkich decyzji, dają o wiele większą szansę na zysk.

Ocena: 4.8

Komentarze