Fundusze private equity Avallon MBO - lider transakcji MBO/MBI w Polsce

Wykupy menedżerskieCoraz większą popularnością cieszą się w Polsce transakcje MBO/MBI, czyli wykupy menedżerskie. Aby przeprowadzić taką operację potrzebna jest wiedza i doświadczenie. Liderem transakcji MBO/MBI w Polsce jest Avallon.

Dobre efekty przynosi współpraca z funduszem, który przeprowadził już wiele podobnych transakcji; przykładem mogą być fundusze private equity Avallon, które cieszą się nie tylko dużą popularnością, ale przede wszystkim zaufaniem menedżerów i inwestorów z całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Transakcje MBO/MBI

Wykupy menedżerskie można podzielić na dwa rodzaje. W pierwszym przypadku akcje podupadającej firmy kupują menedżerowie "z wewnątrz" (Managament Buy Out) zatrudnieni do tej pory w danym przedsiębiorstwie. Drugi rodzaj wykupu ma miejsce, gdy akcje firmy kupuje zespół menedżerów "z zewnątrz" (Managament Buy In), czyli osoby nie związane wcześniej z przedsiębiorstwem.

Wykupy menedżerskie z udziałem Avallon

Pierwszą czynnością jest ocena atrakcyjności przedsiębiorstwa, którego akcje mają być przedmiotem transakcji, potem następuje podpisanie umowy między kadrą menedżerów chcących wykupić firmę, a funduszem private equity. Następnie dochodzi do poszerzonej analizy możliwości przejmowanego przedsiębiorstwa - szczególnie starannie analizowane są kwestie prawne, finansowe i podatkowe. Etapem, który może budzić szczególne emocje, jest tworzenie oferty skierowanej do właściciela analizowanego przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że kadra menedżerska może wykupić pożądane akcje tylko za jego zgodą. Jeśli negocjacje dojdą do skutku, umowa zostanie podpisana, a wszelkie formalności dopełnione, rozpoczyna się etap ważny dla przejmującej firmę kadry. Mowa oczywiście o uruchomieniu finansowania przez fundusz.

Fundusze private equity Avallon - firmy cieszącej się ogromnym zaufaniem

Fundusze private equity Avallon MBO to pierwsze fundusze private equity w tej części kontynentu, które są przygotowane także pod kątem wykupów menedżerskich. O zaufaniu, jakim darzona jest łódzka firma, świadczy fakt, że inwestorami w jej funduszu są takie instytucje jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; wrażenie robi też kapitał firmy (od 2012 r. fundusz Avallon MBO II wynosi 109 mln euro).

Komentarze