Zarządzanie

System motywacyjnySystem motywacyjny - definicja, zasady, cele, budowa

Pod pojęciem systemu motywacyjnego należy rozumieć zestaw instrumentów motywowania, który obowiązuje w przedsiębiorstwie / organizacji, w którego ramach jego / jej władze starają się oddziaływać na pr
Restrukturyzacja firmyRestrukturyzacja firmy. Z czym to się wiąże?

Dla firm zagrożonych niewypłacalnością albo już niewypłacalnych jedynym do niedawna wyjściem było ogłoszenie upadłości firmy, sprzedaż majątku przedsiębiorstwa i wykorzystanie zdobytych w ten sposób p
Styl kierowania zespołem pracownikamiStyle kierowania zespołem pracowników

Aby zespół pracowników wykonywał powierzone zadania w sposób efektywny, niezbędne jest odpowiednie zarządzanie nim przez kierownika lub menadżera - styl kierowania.
Lean ManagementZostań szogunem zarządzania z Lean Management

Pośród wielu koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem bardzo popularną i nieustannie zdobywającą sobie nowych "wyznawców" jest Lean Management - strategia opierająca się na zmaksymalizowaniu atutów, zm
Jaką umowę podpisać z pracownikiem?Jaką umowę podpisać z pracownikiem?

Gdy firma się rozrasta, niezbędne jest zatrudnienie pierwszego pracownika. By jednak zrobić to mądrze, warto odpowiednio wcześniej pomyśleć o kosztach i zdecydować, jaka umowa będzie najwłaściwsza.