Spółki

Spółka akcyjnaPrzekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną - podstawowe zasady

Prowadzenie działalności gospodarczej może przybierać różne formy, w tym formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Może się jednak okazać, że w trakcie działania niezbędne będzie powiększenie kap
Wybór spółkiSpółka z o.o. czy spółka cywilna - czym się różnią?

Zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółka cywilna, to dwie najczęściej spotykane formy działalności w polskiej gospodarce. Obie mają tak wady jak i zalety, a to, na którą warto się
SpółkaSpółka z o.o. - rodzaje i wartość udziałów

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać kapitał zakładowy. Kapitał zakładowy dzieli się zaś na udziały. Czy udziały w kapitale zakładowym muszą być równej wielkości? Czy udziały mogą róż
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka komandytowaSpółka z o.o. i spółka komandytowa jako jedność!

Wiele jest osób, które zamierzają rozpocząć swoją działalność gospodarczą w postaci spółki komandytowej, gdyż w rozumieniu treści zawartej w Kodeksie Spółek Handlowych, mogą to uczynić co najmniej dwi
Spółka cywilnaWspólniku spółki cywilnej, uważaj na długi podatkowe spółki

Podpisując umowę spółki cywilnej skupiamy się zazwyczaj na zaletach tej spółki, w szczególności na niskim koszcie założenia spółki, czy korzyściach podatkowych związanych z brakiem zjawiska tak zwaneg