Podatki

PodatkiPodatki w pigułce

Podatkiem nazywa się nieodpłatne, publicznoprawne, przymusowe i przede wszystkim bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa, które zobowiązany jest płacić każdy podmiot objęty obowiązkiem podat
Opłaty ZUSKonsekwencje nieterminowego opłacania składek ZUS

Obowiązki składkowe i podatkowe są jednymi z podstawowych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę.Jakie konsekwencje będzie on ponosił, jeśli nieterminowo będzie regulował składki na ubezpieczenie sp
Podatek, podatnik, płatnikPodatek, podatnik, płatnik - podmioty i przedmioty podatku

Elementy konstrukcyjne podatku. Osiągnięcie celów podatkowych wymaga precyzyjnego określenia, kto płaci podatek, od czego jest opłacany i obliczany, w jakiej wysokości i w jaki sposób powinien być pła
Ulgi podatkoweUlgi podatkowe

Podejmując się samodzielnego wypełnienia zeznania podatkowego warto się do tego odpowiednio przygotować. Formularz podatkowy sformułowany jest w taki sposób aby zawierał wszystkie niezbędne informacje
Dochody niepodatkoweDochody niepodatkowe w Polsce

Według państwa polskiego za dochody niepodatkowe uznaje się wszystkie dochody budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, które nie są zaliczane do podatków.
Składki ZUS - BanknotyCo warto wiedzieć o przedawnieniu składek ZUS?

Do niedawna przedsiębiorcy mogli starać się o abolicję, czyli umorzenie zaległych składek, które należało odprowadzić do ZUS.Dziś złożenie takiego wniosku jest niemożliwe, ale osoby prowadzące działal