Podatki

Podatki Podatki w pigułce

Podatkiem nazywa się nieodpłatne, publicznoprawne, przymusowe i przede wszystkim bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa, które zobowiązany jest płacić każdy podmiot objęty obowiązkiem podat
Podatek dochodowy 2017 Nowe zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy 2017

Od 1 stycznia 2017 roku  zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące kwoty wolnej od podatku. Na skutkiem tych zmian została również znowelizowana zasada rozliczania i odprowadzania zaliczek na podatek
Opłaty ZUS Konsekwencje nieterminowego opłacania składek ZUS

Obowiązki składkowe i podatkowe są jednymi z podstawowych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę.Jakie konsekwencje będzie on ponosił, jeśli nieterminowo będzie regulował składki na ubezpieczenie sp
Podatek, podatnik, płatnik Podatek, podatnik, płatnik - podmioty i przedmioty podatku

Elementy konstrukcyjne podatku. Osiągnięcie celów podatkowych wymaga precyzyjnego określenia, kto płaci podatek, od czego jest opłacany i obliczany, w jakiej wysokości i w jaki sposób powinien być pła
Ulgi podatkowe Ulgi podatkowe

Podejmując się samodzielnego wypełnienia zeznania podatkowego warto się do tego odpowiednio przygotować. Formularz podatkowy sformułowany jest w taki sposób aby zawierał wszystkie niezbędne informacje
Dochody niepodatkowe Dochody niepodatkowe w Polsce

Według państwa polskiego za dochody niepodatkowe uznaje się wszystkie dochody budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, które nie są zaliczane do podatków.W Polsce wyróżniamy następujące
Składki ZUS - Banknoty Co warto wiedzieć o przedawnieniu składek ZUS?

Do niedawna przedsiębiorcy mogli starać się o abolicję, czyli umorzenie zaległych składek, które należało odprowadzić do ZUS.Dziś złożenie takiego wniosku jest niemożliwe, ale osoby prowadzące działal