Ekonomia w pigułce: Restrukturyzacja Przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja przedsiębiorstwaCzęsto o niej słyszymy, wiele o niej mówi, zajmują się nią kolejni ministrowie, ale o co właściwie chodzi?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa może mieć wiele twarzy, przebiegać w różny sposób i z rozlicznych przyczyn, niemniej cel zawsze jest jeden - uzyskanie jak najkorzystniejszych dla firmy efektów, dających perspektywę poprawy działania i zwiększenia zysków.

Jak pisze Myers Restrukturyzacja to strategiczny proces prowadzący do maksymalizacji wartości gospodarki i jej podmiotów. Nie da się z taką tezą nie zgodzić, każda dokonana w obrębie struktury firmy czynność, jest bowiem trudem podjętym z zamysłem przyszłego zysku. Długookresowe cele jakie przyświecają przebudowie to wzrost wartości rynkowej podmiotu gospodarczego oraz jego konkurencyjności na rynku. Nie bez znaczenia jest także optymalizacja kosztów produkcji czy świadczonych usług.

Tak rozumiana restrukturyzacja przedsiębiorstwa może mieć charakter przedmiotowy (zmiany natury technicznej i organizacyjnej), podmiotowy (aspekt prawny i ekonomiczny), naprawczy (przywrócenie na rynek podmiotów, którym grozi upadłość) lub rozwojowy (ukierunkowany na polepszenie usług i sprzedaży). Przyczyn realizacji strategii przebudowy może być wiele. Wyróżnia się dwa typy: zewnętrzne i wewnętrzne. Pierwsze wiązać należy z globalną tendencją ekonomiczną, zmianami w prawodawstwie lub postępem technologicznym. Druga kategoria dotyczy stricte sytuacji, w których system zarządzania, przepływu informacji lub kontroli nie funkcjonuje w sposób zadowalający.

Istotnym elementem, z którego każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę, jest ciągła potrzeba udoskonalania procesów w firmie. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa nie może się zatem jawić jako jednorazowa czynność. Po wdrożeniu rewolucyjnych zmian przychodzi czas na ewolucyjne, elastyczne i permanentne dostosowywanie polityki finansowej i personalnej. W przeciwnym razie problem prędzej czy później powróci i wymusi kolejne nagłe zmiany, a te wcale nie są pożądane. Dobrze przemyślana przebudowa firmy powstaje na kanwie holistycznej strategii przedsiębiorstwa, od początku do końca pozostaje jednym z jej elementów. Nie musi dotyczyć całej firmy - rekonstrukcję można wykonać na konkretnej grupie, dziale czy w danym aspekcie, np. systemu faktoringowego. Wytyczne strategii są obligatoryjne dla procesów restrukturyzacyjnych, nigdy na odwrót.

Przed wyborem sposobu restrukturyzacji i wdrożeniem tego procesu do strategii przedsiębiorstwa zaleca się dokładne przeanalizowanie wszystkich możliwych scenariuszy i zastosowanie najbardziej optymalnego rozwiązania. Zarząd może pokusić się o testowe wdrożenie w wybranych sektorach firmy, ale zawsze powinno być to poparte wiedzą specjalistów. Profesjonalne kancelarie, takie jak epslegal.pl z Poznania, zajmują się wszystkimi elementami procesu restrukturyzacji, dzięki czemu przedsiębiorstwo unika kosztownych błędów, które w efekcie mogłyby nawet doprowadzić do upadku firmy. Wynajęcie specjalistów generuje dodatkowe koszty, ale zwrócą się one z nawiązką w późniejszym czasie.

Autor: www.epslegal.pl.

Komentarze