Dywidendy dla początkujących

DywidendaChociaż niskie stopy procentowe nie zapewniają wysokiego zysku osobom inwestującym w lokaty bankowe, tego typu produkty cieszą się niemałym powodzeniem, podobnie jak zakup nieruchomości. Warto jednak wiedzieć, że zarabiać można również na dywidendach.

Dywidendy to nic innego jak część zysku firmy, którą wypłaca ona swoim akcjonariuszom. Osoby będące współwłaścicielami takiego przedsiębiorstwa mogą więc co roku liczyć na dodatkowy zysk. Taka forma lokowania kapitału powinna być traktowana jako inwestycja długoterminowa. Zanim podejmiemy decyzję co do wyboru konkretnej spółki, powinniśmy przeanalizować branżę, w której ona działa, i oczywiście kondycję finansową samej firmy. Dzięki temu można ograniczyć ryzyko związane z inwestycją i zarobić więcej na dywidendach.

Dywidendy korzystniejsze od lokaty?

Niskie stopy procentowe utrzymujące się już od dłuższego czasu sprawiają, że umieszczanie oszczędności na lokatach bankowych jest mało opłacalne. Utrzymują się one na poziomie ok. 2-3% w skali roku, przez co inwestorzy często poszukują innych produktów pozwalających pomnożyć kapitał. Jednym z nich są właśnie spółki dywidendowe. Jak się okazuje, stanowią one korzystniejszą inwestycję niż bezpieczne i popularne lokaty bankowe. W 2016 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 200 spółek wypłaciło dywidendy o średniej stopie 4,33%. Trzeba przy tym zaznaczyć, że niektóre z nich oferowały stopę dywidendy na poziomie 66%, a nawet 83%, zaś inwestować można nie tylko w polskie spółki, ale też zagraniczne. Im dłużej trwa taka inwestycja, tym mniejsze ryzyko utraty ulokowanych w ten sposób środków. Istotne jest również, aby wybrać odpowiednią firmę, która ma ustabilizowaną sytuację finansową. W przypadku osób nie mających doświadczenia w grze na giełdzie zadanie takie może okazać się zbyt trudne, ale istnieją również inne sposoby na ograniczenie ryzyka.

Fundusze dywidendowe

Fundusze inwestycyjne ciągle przez wiele osób uważane są za produkt wymagający specjalistycznej wiedzy dotyczącej gry na giełdzie. W rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej. Kupując jednostki funduszu inwestycyjnego powierzamy swoje pieniądze profesjonalistom, którzy na podstawie analizy rynku finansowego i dokonujących się na nim zmian wybierają firmy przynoszące najwyższy zysk przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Dzięki temu osoby decydujące się na fundusze dywidendowe nie muszą mieć specjalistycznej wiedzy czy zajmować się badaniem sytuacji na giełdzie. Ważne jest jednak, aby we właściwy sposób wybrały Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, któremu chcą powierzyć swoje oszczędności. Kluczowe znaczenie ma też sposób wypłacania dywidend. W BPH TFI wartość jednostek uczestnictwa pomniejszana jest o kwotę dywidendy, jednak bez zmniejszania ich ilości. W innym wariancie dywidenda wypłacana jest z umarzanych jednostek uczestnictwa. Tego typu fundusze będą doskonałą propozycją dla początkujących inwestorów, którzy szukają produktów pozwalających pomnażać zgromadzony kapitał, ale też dla osób chcących urozmaicić swój portfel inwestycyjny.

Komentarze