Dlaczego warto wybrać oprogramowanie ERP?

Oprogramowanie ERPSystem ERP to inaczej planowanie zasobów przedsiębiorstwa(z języka angielskiego enterprise resource planning). Jest to system informatyczny, którego zadaniem jest wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem w ramach różnych dziedzin. Taki system oferują np. Comarch czy Wapro.

Zazwyczaj system ten składa się z kilku modułów, a ich integracja nie powoduje powielenia informacji.


W czym pomaga oprogramowanie ERP?

Wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem może objąć wszystkie jego szczeble lub tylko niektóre z nich. Oczywiście moduły oprogramowania ERP są niezależne, a tylko współpracują ze sobą. Z tego względu zostały zaliczone do klasy zintegrowanych systemów informatycznych. Charakterystycznym elementem tego oprogramowania jest baza danych, która jest wspólna dla wszystkich modułów. Moduły oprogramowania obejmują takie dziedziny jak:

 • zarządzanie zapasami;
 • śledzenie realizowanych dostaw;
 • planowanie i sterowanie produkcją;
 • zaopatrzenie;
 • magazynowanie;
 • marketing i sprzedaż;
 • zarządzanie relacjami z klientami;
 • zarządzanie jakością;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry);
 • projektowanie i rozwój procesów
 • finanse i księgowość.

Oczywiście dobór odpowiednich modułów zależy od specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Oprogramowanie ERP np. Wapro umożliwia pełną integrację narzędzi informatycznych w firmie, co przekłada się na uproszczenie procedur obowiązujących w firmie, automatyzuje procesy, które się powtarzają czy minimalizuje prawdopodobieństwo popełnienia pomyłki.

Dlaczego warto wdrożyć oprogramowanie ERP?

Jak każda zmiana wdrożenie nowego oprogramowania oznacza zmiany i konieczność dostosowania się. Jednakże skorzystanie z oprogramowania ERP przynosi firmie takie korzyści, które całkowicie za nim przemawiają. Po pierwsze system ERP(jak np. Wapro) pozwala wszystkim pracownikom korzystać z jednej wersji wspólnych danych. Dane udostępniane pracownikom są aktualne i pewne, co pozwala na bezproblemową pracę. Po drugie dzięki systemowi ERP nawet nowemu pracownikowi procedury wewnątrz firmy nie sprawią kłopoty. Bez problemu zostaną wykonane wszelkie powtarzające się czynności. Kolejnym argumentem jest spójna i szybka przepustowość danych. nie ma potrzeby przekazywania poszczególnych danych kolejnym działom przedsiębiorstwa. Argumentem przemawiającym za jednolitym systemem jest porządkowanie danych i ujednolicenie ich przekazu. System ERP zapewnia całkowitą funkcjonalność, która wspomoże wszystkie działy, które tego potrzebują. Czynności te przełożą się na szybszy rozwój firmy i prężnie działające struktury.

Realny wpływ oprogramowania ERP na działania firmy

Stosowanie systemu ERP zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach zapewnia uproszczenie pracy osób zarządzających jak również szeregowych pracowników. Następuje redukcja ponoszonych niepotrzebnie kosztów jak np. w wyniku błędnie podjętych decyzji czy niewystarczającej wiedzy. U użytkowników systemu następuje wzrost wydajności efektywności pracy. System łączy wszystkie informacje oraz procesy w ramach jednej bazy. Dodatkowo są to informacje na bieżąco aktualizowane. Dzięki zastosowaniu oprogramowania ERP(Wapro) następuje zmniejszenie poziomu utrzymanych zapasów, poprawne planowanie jak i organizacja gospodarki materiałowej. Wpływa to na ograniczenie kosztów utrzymania. Jednocześnie następuje skrócenie czasu realizacji zleceń i zamówień. Również podnosi się poziom obsługi klienta, a tym samym wzrost sprzedaży. Do realnych oddziaływań systemu ERP należy zaliczyć właściwą analizę należności i zobowiązań, a także podniesienie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi.

Oprogramowanie ERP Wapro oferuje wiele wariantów indywidualnie dopasowanych do klienta jak:

 • Start,
 • Biznes,
 • Prestiż,
 • Biuro,
 • Budżet,
 • Mobile,
 • Online(w chmurze).

Wapro oferuje takie moduły jak:

 • Sprzedaż i magazyn,
 • Finanse i księgowość,
 • Księga podatkowa i ryczał,
 • Mobilna firm,
 • Kadry i płace,
 • Środki trwał,
 • Fakturowanie,
 • Analizy wielowymiarowe,
 • Mobilna platforma analityczna.

Artykuł powstał we współpracy z firmą ITCenter oferującą oprogramowanie ERP Wapro.

Komentarze