Dlaczego warto ubezpieczyć należności handlowe?

Podpisywanie umowyUtrata płynności finansowej wynikła z nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów jest jedną z najczęstszych przyczyn bankructwa przedsiębiorstw. Brak funduszy obrotowych może w bardzo krótkim czasie doprowadzić do upadłości firmy. I właśnie dlatego warto zabezpieczyć się przed taką ewentualnością, korzystając z usługi ubezpieczenia należności handlowych. W niniejszym tekście przybliżymy, na czym polega ta usługa, jej funkcjonowanie, zalety oraz przykładowe warianty polis.

Podstawowe założenia

Jak już wspomnieliśmy, ubezpieczenie należności handlowych jest usługą umożliwiającą zabezpieczenie się przed stratami wynikającymi z niewypłacalności kontrahentów. Dzięki niej przedsiębiorstwo zachowuje płynność finansową nawet w sytuacjach, gdy odbiorcy zalegają z płatnościami. W ramach polis tego typu otrzymuje się nie tylko pomoc w windykacji należności, ale także możliwość uzyskania odszkodowania, jeśli proces ten przeciąga się oraz stałe monitorowanie kontrahentów pod kątem rzetelności i wypłacalności. Ochrona ta może obejmować zarówno krajowych, jak i zagranicznych odbiorców. Jest to więc rozbudowana usługa stanowiąca duże wsparcie dla przedsiębiorstwa i zapewniająca stabilność finansową nawet w trudnych warunkach.

Zasadniczo wyróżnia się dwa warianty ubezpieczenia należności:

 • pojedynczy - obejmuje pojedynczego kontrahenta lub nawet konkretną transakcję,
 • portfelowy - dotyczy wszystkich kontrahentów danej firmy lub tylko wybranej jej części, względem której istnieje podejrzenie niewypłacalności.

Wariant portfelowy jest wygodniejszy i o wiele częściej oferowany przez ubezpieczycieli.

Jak przebiega współpraca z ubezpieczycielem?

Każda polisa jest dostosowywana indywidualnie do danego klienta. Maksymalna wartość udzielanego kredytu jest określana na podstawie analizy sytuacji finansowej kontrahentów (w tym m.in. historii płatniczej i kredytowej oraz różnych raportów finansowych). Właśnie do tej wartości ubezpieczyciel zapewnia ochronę finansową. Jak już wspomnieliśmy, analiza ta jest prowadzona w sposób ciągły. Sam klient również jest zobowiązany do monitorowania przebiegu współpracy ze swoimi kontrahentami oraz oceny ich moralności płatniczej. Jeśli pojawią się jakieś zaległości, należy zgłosić to ubezpieczycielowi, który podejmie działania windykacyjne. Gdyby nie udało się odzyskać należności w ustalonym terminie, klientowi zostanie wypłacone odszkodowanie. Wysokość odszkodowania jest określana w momencie nawiązania współpracy z ubezpieczycielem.

W skrócie poglądowy schemat współpracy przedstawia się następująco:

 • Złożenie wniosku o ubezpieczenie kredytu kupieckiego udzielonego danym kontrahentom.
 • Analiza sytuacji finansowej zgłoszonych kontrahentów przez ubezpieczyciela.
 • Określenie maksymalnej wysokości ochrony względem zobowiązań danego kontrahenta.
 • Zgłoszenie należności do windykacji, jeśli wystąpią zaległości.
 • Windykacja należności przez ubezpieczyciela.
 • Złożenie wniosku o zlikwidowanie szkody, jeśli należność w dalszym ciągu nie została uregulowana.
 • Wypłata odszkodowania w ustalonej wcześniej wysokości.
 • Spotkanie z ubezpieczycielem

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczenia należności zobacz tutaj - http://www.coface.pl.

Kto może korzystać z ubezpieczenia należności?

Odpowiedź jest prosta - każde przedsiębiorstwo, które ma podejrzenia względem wypłacalności swoich kontrahentów. Mogą więc korzystać z niego zarówno zatrudniające liczny personel przedsiębiorstwa, jak i małe spółki, a nawet jednoosobowe działalności gospodarcze. Dlatego też warto rozważyć taką ofertę, jeśli pojawi się choćby małe ryzyko handlowe. To także bardzo dobre rozwiązanie w sytuacjach, gdy kontrahenci są wypłacalni, ale potrzebna jest gotówka na finansowanie bieżących operacji, a środki firmy płynące z należności są zamrożone przez odroczone terminy płatności.

Polisy tego typu cieszą się jednak największą popularnością w kręgach średniego i dużego sektora. Wynika to niewątpliwie z faktu, że większe firmy obracają sporym kapitałem, co pociąga za sobą zwiększone ryzyko związane z niewypłacalnością.

Jak przedstawiają się koszty ubezpieczenia należności?

Wysokość stawek opłat jest zależna od wielu czynników, choć zazwyczaj będzie to procent od wygenerowanego w danym okresie rozliczeniowym obrotu firmy. Konkretne wartości są więc ustalane indywidualnie dla każdego klienta. Do wspomnianych czynników warunkujących stawki należą m.in.:

 • wartość rocznego obrotu firmy,
 • miesięczna liczba wystawianych faktur i ich terminy płatności,
 • sumy dotychczasowych strat finansowych wynikających z niewypłacalności kontrahentów,
 • warunki udzielanych przez klienta kredytów kupieckich
 • wypłacalność i sytuacja finansowa poszczególnych kontrahentów,
 • liczba stałych partnerów handlowych i proporcje między udzielanymi im limitami kredytowymi (czyli tzw. dywersyfikacja portfela należności).

Główne zalety ubezpieczenia należności

Jak już parokrotnie wspomnieliśmy, usługa ta ma wiele zalet. Do najważniejszych z nich zaliczyć zaś trzeba:

 • Poprawę sytuacji finansowej firmy.
 • Minimalizację ryzyka handlowego.
 • Pełną ochronę przed niespodziewanymi wydarzeniami.
 • Możliwość utrzymania ciągłości płynności finansowej.
 • Kompleksową ocenę rzetelności kontrahentów.
 • Ograniczenie zabezpieczeń płatności.
 • Możliwość uzyskania dofinansowania w każdym momencie trwania ubezpieczenia.
 • Zachowanie w pełni bezpiecznego wzrostu obrotów.
 • Redukcję kosztów współpracy z niewypłacalnymi partnerami handlowymi.
 • Wsparcie dla osób (pracowników) odpowiedzialnych za finanse.
 • Nienaruszającą relacji właściciela firmy ze współpracownikami windykację należności (często darmową).
 • Warto też pamiętać, że dodatkowym atutem tego typu zabezpieczenia jest też ochrona przed tzw. ryzykiem politycznym (oprócz standardowego ryzyka handlowego). Ten typ ryzyka jest ściśle związany z ogólną koniunkturą kraju oraz wszelkimi zmianami wynikającymi z różnego rodzaju wydarzeń geopolitycznych. Nagłe zmiany potrafią wpłynąć na kondycję całej gospodarki, wielu branż lub danego sektora, co z kolei może zachwiać finansami nawet najbardziej rzetelnych kontrahentów.

Przykładowe polisy

Na rynku funkcjonuje wiele profesjonalnych firm ubezpieczeniowych jak na przykład firma Coface. Może się ona poszczycić wieloletnim doświadczeniem oraz kompleksowym świadczeniem usług. Jej oferta jest bardzo szeroka i obejmuje pozycje zarówno dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw o pokaźnych obrotach. Coface podchodzi indywidualnie do każdego klienta, oferując mu elastyczne i dostosowane do niego warunki umowy. Skutkuje to bardzo precyzyjną ochroną finansów przedsiębiorstwa, niezależnie o tego, w jakiej branży działa.

TradeLiner

Kompleksowa polisa, chroniąca przed niespodziewanymi zagrożeniami wynikającymi z opóźnień w regulacji należności. Skierowana do dużych firm, obracających rocznie kwotami przekraczającymi 25 mln złotych. Decydując się na ten wariant, przedsiębiorstwo otrzymuje gwarancję ubezpieczeniową, niezbędną pomoc ze strony ubezpieczyciela oraz właściwe zarządzanie kredytem kupieckim. Stałe monitorowanie i ocena każdego z kontrahentów skutecznie minimalizuje ryzyko handlowe, a wykwalifikowani windykatorzy zapewniają skuteczne egzekwowanie zaległych opłat. W razie niepowodzenia windykacji wypłacane jest pokrywające straty odszkodowanie. Polisa TradeLiner daje więc pełną ochronę finansów i dostosowanie warunków umowy do Twoich potrzeb.

TopLiner

Usługa uzupełniająca do polisy TradeLiner, zapewniająca zwiększoną ochronę bez konieczności podpisywania dodatkowej umowy. Zapewnia dużą elastyczność pod względem kwoty dodatkowej ochrony (uzupełnienie standardowych limitów kredytowych) oraz terminu jej obowiązywania. Kolejną zaletą będzie tutaj możliwość rozszerzenia do tego wariantu w dowolnym momencie obowiązywania ubezpieczenia.

Coface Smart

Polisę tę stworzono z myślą o małych i średnich firmach. Polecana jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw realizujących sprzedaż na zasadach kredytu kupieckiego przy rocznych obrotach rzędu od 4 do 25 mln złotych. Niewątpliwą zaletą tego wariantu ubezpieczenia jest znaczne ograniczenie wszelkich formalności. Klient ma także dużą kontrolę nad parametrami umowy. Ponadto podjęcie decyzji cenowej trwa bardzo krótko, a uzyskanie limitu kredytowego nie trwa więcej, niż minutę. Co ważne, windykacja należności w ramach Coface Smart jest bezpłatna. Dodatkowym plusem tego typu polisy jest możliwość wygodnego sterowania administracyjnego online. Do każdego klienta jest przypisywany opiekun CRM.

Podsumowanie

Jeśli prowadzisz firmę praktykującą sprzedaż na zasadach kredytu kupieckiego, oferta ubezpieczenia należności handlowych jest przeznaczona właśnie dla Ciebie. Polisa taka to nie tylko możliwość zebrania informacji na temat kontrahentów i ich sytuacji finansowej, ale także prosty sposób na zapewnienie przedsiębiorstwu płynności finansowej nawet przy zaległościach w płatnościach lub zamrożeniu gotówki przez odroczone terminy opłat. Ponadto ubezpieczyciel może pomóc w zarządzaniu kredytami kupieckimi, a nawet, jeśli będzie to konieczne, z windykacją zaległości finansowych. Dzięki temu usługa ta stanowi bardzo dobre zabezpieczenie przed ryzykiem handlowym, a nawet bankructwem.

Komentarze