Czynniki wpływające na giełdowe notowania metali szlachetnych

Notowania giełdoweZarówno złoto, jak i srebro cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów. Te metale szlachetne są traktowane jako rodzaj zabezpieczenia nie tylko teraźniejszości, ale także przyszłości. Jeśli nadejdzie przysłowiowa "czarna godzina", to być może, dzięki zainwestowanym pieniądzom nie będzie miała aż tak skrajnie ciemnej barwy.

 

 

Cena złota i srebra a towarzyszące jej zjawiska

Na cenę złota i srebra zdecydowany wpływ mają czynniki zewnętrzne, które, chociaż występują na krańcach świata i są od siebie niezależne, potrafią w znacznym stopniu oddziaływać na notowania giełdowe metali szlachetnych.

Jeżeli w sytuacji geopolitycznej pojawia się brak równowagi, a stabilizacja polityczna i finansowa jest zagrożona, wówczas zdecydowana większość ludzi zaczyna odczuwać troskę o swoją przyszłość. Konsekwencją takiego położenia jest zwiększenie popytu na złoto i srebro, co jest jednoznaczne z tym, że cena tych metali szlachetnych wykazuje tendencję zwyżkową.

Złoto i srebro jako zabezpieczenie przed inflacją i krachem na giełdzie

Doświadczeni przedsiębiorcy unikają ryzyka i dlatego wybierają sprawdzone inwestycje. Od zarania dziejów złoto stanowiło nie tylko marzenie poszukiwaczy, ale także jeden z najpewniejszych środków płatniczych. Przez wieki niewiele się w tej materii zmieniło. Ten żółty kruszec także współcześnie posiada taką samą moc nabywczą jak w poprzednich stuleciach.

Nie ulega wątpliwości, że w odniesieniu do tradycyjnych walut nie można wysnuć podobnych wniosków. Przeciwnie. Im więcej przybywa pieniędzy, tym większe pojawia się zagrożenie inflacją, co skutkuje wzrostem notowań metali szlachetnych, a skup srebra i złota staje się coraz bardziej opłacalny.

Sztabka złota

Nagły krach na giełdzie nie będzie straszny dla osób, których portfel inwestycyjny jest zabezpieczony za pomocą posiadanego kruszcu. Notowania złota zdecydowanie rosną, jeżeli rynek akcji staje się niestabilny. W sytuacji, kiedy wzrastają ceny ropy naftowej, cena złota także wykazuje tendencję zwyżkową. I odwrotnie – gdy notowania ropy maleją, niżej stoi złoto.

Pomiędzy ceną złota a ceną srebra zachodzi swoisty związek, polegający na silnej korelacji. Jeżeli notowania złota rosną, to niejako automatycznie wzrasta też cena srebra, co bardzo często jest wynikiem słabości amerykańskiego dolara.

Według danych zamieszczonych na stronie http://www.zlotagotowka.pl/, aktualne ceny złota i srebra ulegają dość mocnym zawirowaniom. W ciągu roku notowania srebra wzrosły o ponad 16%, natomiast cena złota spadła o niespełna 3%. Jednak na każdą inwestycję warto rozpatrywać długofalowo - niech wymownym podsumowaniem powyższego artykułu będzie fakt, że od 02.2000 r cena złota wzrosła bagatela o 346%.

Komentarze