Czym się różni IKE od IKZE?

IKE a IKZEIKE i IKZE to dwa główne sposoby, w jakie można oszczędzać na emeryturę w ramach III filaru. Poświęca im się w mediach niewiele uwagi, a przecież często to właśnie od tak zgromadzonych środków zależy dobrobyt przyszłego emeryta. A możliwe, że również jego wnuków.

Główną różnicą pomiędzy IKE i IKZE a zwykłymi składkami emerytalnymi jest fakt, że w przypadku tych pierwszych to oszczędzający pozostaje właścicielem zgromadzonych środków i może nimi dysponować z mniejszymi ograniczeniami, niż w przypadku tradycyjnej emerytury (gdzie to państwo decyduje, kiedy i ile dostaniemy). Środki można gromadzić od dowolnego momentu, a umowę zawrzeć za pośrednictwem towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banku czy u maklera. W obu przypadkach nie musimy od razu płacić podatku od zysków kapitałowych, a co więcej, możemy odpisać od podatku 18-32% wysokości składek, zależnie od tego, jaki podatek płacimy. Można wpłacić środki jednorazowo, co miesiąc, lub w dowolnych odstępach czasu, o ile tylko nie przekroczymy rocznego limitu.

Korzystne podatki dla kont IKE i IKZE

Przewagą takiego oszczędzania nad "zwykłą" emeryturą jest też los pieniędzy po śmierci oszczędzającego. Składając środki do ZUS-u możemy mieć niemal pewność, że po naszym odejściu przepadną. Tymczasem w przypadku IKE i IKZE oszczędności są nie tylko dziedziczone, ale też nie trzeba od nich potrącać podatku od darowizn. Taki sposób przekazywania wnukom majątku może więc być dobrą alternatywną dla spadku i zmniejszyć niepotrzebne formalności, jakie zwykle towarzyszą dziedziczeniu. Osoby dziedziczące IKZE muszą zapłacić z tego tytułu podatek w wysokości 10%, ale już jeśli chcą przenieść środki na własne konto IKE lub IKZE to za to nie zapłacą.

Zasady działania IKE i IKZE

A jakie są różnice? W IKE roczny limit wpłat to 11 877 zł, podczas gdy w IKZE 4 750 zł. Różnią się też sytuacje, w których możemy skorzystać ze zwolnienia podatku. W przypadku IKE mamy do niego prawo po 60. roku życia lub po 55. roku życia, jeśli to wtedy uzyskaliśmy dostęp do świadczeń emerytalnych. Poza tym na fundusz musimy odkładać pieniądze przez co najmniej 5 lat, z tym że ponad połowa środków musi być zgromadzona w ciągu ostatniego pięciolecia. Podobnie jest w IKZE, z tym że tu nie ma ostatniego wymienionego wymogu, a środki można wypłacać dopiero od 65 roku życia. IKZE wymaga też, byśmy w momencie wypłaty zapłacili 10% zryczałtowanego podatku dochodowego - tego samego, który był odliczany wcześniej w czasie wpłat.

Wcześniejsza wypłata środków z IKE i IKZE

A co stanie się, jeśli będziemy chcieli przed czasem wypłacić środki? W przypadku IKE możemy sięgnąć zarówno po całość, jak i po cześć oszczędności, podczas gdy IKZE pozwala jedynie wybrać wszystkie pieniądze z konta. Wtedy jednak będzie konieczne uiszczenie jednorazowo podatku od dochodów kapitałowych. Dlatego IKE i IKZE to dobra forma oszczędzania dla osób, które mają też konto oszczędnościowe czy lokatę i dysponują środkami na wypadek sytuacji awaryjnych. W przeciwnym razie będą one zmuszone wypłacać przed nastaniem wieku emerytalnego pieniądze z IKE i mogą stracić ulgi podatkowe.

Źródło: www.union-investment.pl.

Ocena: 5.0

Komentarze