Czym jest ten dropshipping?

DropshippingDropshipping to usługa umożliwiająca wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie pośredników na drodze klient - producent. Pierwotnie powstał, by usprawnić systemy logistyczne w dużych firmach, ponieważ umożliwiał scentralizowanie powierzchni magazynowych, co znacznie zredukowało koszty transportu, wynajmu powierzchni magazynowych i samego magazynowania.

W skrócie w nowym modelu handlu wygląda to tak, że jednostki produkcyjne wysyłają towar do jednego centralnego magazynu, a ten rozsyła go, w zależności od potrzeb, do poszczególnych punktów sprzedaży. Powoduje to znaczne uproszczenie całego systemu dystrybucji i odciąża poszczególne jednostki firmy, umożliwiając ich specjalizację.

Produkcja produkuje, logistyka transportuje i magazynuje, a handel sprzedaje.

Przedtem często każda z komórek musiała wykonywać przynajmniej dwa zadania, a część z nich była dublowana. Produkcja produkowała i magazynowała, potem musiała towar dystrybuować, sprzedawca również musiał prowadzić spory magazyn, by mieć stałe zatowarowanie, ponieważ dostawy były uzależnione od cykli produkcyjnych poszczególnych działów wytwórczych.

Model dropshippingowy rozwijał się z czasem do tego zbliżonego obecnemu, a działo się to za sprawą popularnej w USA sprzedaży telefonicznej i telewizyjnej. Modne w latach 90. telesklepy łączące sprzedaż telefoniczną z perswazyjną reklamą telewizyjną, mogły działać jedynie dzięki sprawnej zewnętrznej, centralnej dystrybucji towarów, które pochodziły od różnych producentów działających zarówno w kraju, jak i za granicą.

Towar dostarczony przez wytwórcę magazynowany był w jednym miejscu, z którego był wysyłany bezpośrednio do odbiorcy zgodnie z zamówieniem zdobytym przez handlowca telefonicznego, czy też telewizyjnego.

Na początku system dystrybucji należał do firmy zajmującej się równocześnie samą sprzedażą i marketingiem, z czasem firmy dropshippingowe wyspecjalizowały się na tyle w magazynowaniu, pakowaniu i wysyłce, że porzuciły część handlową biznesu i skupiły się jedynie na tym, na czym się dobrze znają. Otwarło to drogę firmą, które nie mają takich możliwości ani kompetencji za to potrafią sprzedawać i tak powstał obecny model, w którym sprzedawca zleca producentowi wysyłkę towarów do firmy dropshippingowej, a ta zgodnie ze zleceniem pakuje go i wysyła bezpośrednio do klienta.

Jest obecnie na rynku kilka różnych modeli sprzedaży i dystrybucji opartych na tej idei. Są firmy, które specjalizują się w pakowaniu i wysyłce konkretnego rodzaju towaru, inaczej traktuje się żywność a inaczej delikatną elektronikę, inne wymagania mają niewielkie towary a inne duże AGD, w takim wypadku niejednokrotnie firma ma już sprawdzonych dostawców towaru i oferuje sprzedawcy kompletną usługę opartą na prowizji za sprzedaż.

Z czasem, gdy zaczął się rozwijać handel elektroniczny, okazało się, że popełnia on te same błędy co niegdyś sprzedaż tradycyjna, czyli opiera swoją działalność na rozproszonej dystrybucji i zaopatrzeniu. Sprzedawca wyszukiwał producentów, oferował klientom ich towar, potem musiał go zamówić, przepakować i odesłać dalej. By mieć płynność towarową i krótkie czasy dostaw, zmuszony był do tworzenia własnego magazynu, co wiązało się z ogromnymi kosztami i sporą komplikacją logistyczną, jak i dużym ryzykiem popełniania błędów.

Dlaczego jest dobry dla e-handlu?

Dlatego dla wielu firm zajmujących się e-handlem dobrym modelem biznesowym jest współpraca z firmami dropshippingowymi, zarówno tymi, które są jedynie pośrednikiem, jak i tymi posiadającymi własne zatowarowanie od współpracujących z nimi producentów.

Taka firma może się skupić na marketingu, rozwijaniu własnej platformy sprzedażowej, dobrej obsłudze klienta i dbaniu o jakość produktu, a uwolnić się od pakowania, walki z kurierami i producentami.

Zdjęcie pochodzi ze strony e-promag.pl.

Komentarze