Czym jest ESMA?

ESMAUnia Europejska szykuje kolejne zmiany dotyczące europejskich rynków finansowych. Ostatnimi czasy głośno zrobiło się o niezależnym unijnym organie ESMA (Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), który to wystosował oświadczenie proponujące nowe rozwiązania prawne dla domów maklerskich oraz brokerów.

Czym jest ESMA?

ESMA to organ, który kompleksowo nadzoruje unijne rynki finansowe, tym samym dbając o interes europejskich inwestorów. Rola Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych skupia się przede wszystkim na weryfikacji ryzyka inwestycyjnego, a także nadzorowania stabilności finansowej i praworządności rynków finansowych.

Historia organu ESMA

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zastąpił Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR), który został powołany 6 czerwca 2001 roku. Instytucja CESR służyła konwergencji praktyk nadzorczych w formie wydawania rekomendacji oraz wytycznych, a także doradztwa świadczonych na rzecz Komisji Europejskiej. Co ważne, wszelkie wytyczne i rekomendacje nie miały charakteru wiążącego.

CESR powstał w ramach powołania trzech Europejskich Urzędów Nadzoru w ramach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego. W skład systemu nadzoru wchodziły instytucje: CEBS, CEIOPS i CESR.

Cele urzędu ESMA

Ważny komunikat: www.pb.pl/xtb-o-nowych-regulacjach-rynku-forex-929672

Oficjalnie Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych powołany został, by wypełnić trzy kluczowe zadania: chronić interes inwestorów, zapewnić stabilność finansową, a także regulować niezakłócone działanie rynków finansowych.

Ochrona interesu inwestorów

W ramach realizowania ochrony inwestorów ESMA ma zapewnić pełne zaspokojenie potrzeb konsumenckich klientów rynku usług finansowych, a także poszerzyć ich prawa oraz dbać o wypełnianie przez nich zobowiązań nałożonych przez instytucje UE.

Stabilność finansowa

Rolą organu ESMA jest również wzmacnianie oraz ujednolicanie systemu finansowego w celu uodporniania go na działania wiązane z nierównowagą finansową. ESMA ma za zadanie wspierać stabilny i zunifikowany wzrost gospodarczy, a także chronić rynek przed wszelkimi wstrząsami oraz fluktuacjami.

Niezakłócone działanie rynków

W tym aspekcie Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ma za zadanie propagowanie transparentności, uczciwości oraz właściwego działania europejskich rynków finansowych, jednocześnie wspierając sprawną i stabilną infrastrukturę gospodarczą.

Zmiany legislacyjne a oświadczenie ESMA

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 29 czerwca ubiegłego roku wydał oświadczenie ogłaszające zmiany związane z intensyfikacją regulacji rynków: CFD, forex, opcji binarnych oraz innych wysoko spekulacyjnych produktów finansowych. Oświadczenie miało posłużyć głównie by chronić interes inwestorów detalicznych.

Oświadczenie wystosowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych poddawał pod dyskusję aspekt ograniczania poziomu dźwigni, zakaz reklamowania oferty domów maklerskich, wprowadzenia koniecznej ochrony przed ujemnym saldem, czy też kwestii dotyczących zakazu oferowania różnorodnych bonusów powiązanych z ofertą europejskich brokerów.

Ocena: 5.0

Komentarze