Czy wiesz ile zapłacisz za rejestrację nazwy firmy?

Rejestracja nazwy firmyZastrzeżenie znaku towarowego, zarówno na terenie Polski, jak u Unii Europejskiej związane jest z odpowiednią opłatą. Czytając niniejszy artykuł dowiesz się, jakie koszty poniesiesz rejestrując swoją markę.

Rejestracja znaku towarowego w Polsce

Urzędowy koszt rejestracji nazwy i loga firmy zależy przede wszystkim od liczby klas towarowych, dla których zechcesz zarejestrować swój znak. Im więcej klas w wykazie znaku, tym opłaty będą wyższe. Poniżej przedstawiamy koszty, jakie poniesiesz rejestrując swój znak towarowy w Polsce:

 • 400 PLN - opłata za znak towarowy w jednej klasie towarowej (w wersji elektronicznej)
 • 450 PLN - opłata za znak towarowy w jednej klasie towarowej (w wersji tradycyjnej)
 • 120 PLN - dodatkowy koszt za każda klasę powyżej 1 podstawowej
 • 90 PLN - cena za opublikowanie zarejestrowanego znaku w WUP
 • 400 PLN - opłata za 10 letnią ochronę znaku, za każdą klasę towarową
 • 200 PLN - cena za przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony)

Za rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, w jednej klasie towarowej zapłacisz 940 zł. Opłaty urzędowe za zastrzeżenie znaku w dwóch klasach wyniosą odpowiednio 1 460 zł. Im więcej klas, tym wyższe opłaty dla Urzędu.

Rejestracja znaku towarowego w Unii Europejskiej

Za rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zapłacisz nieco więcej, ponieważ tutaj ochrona obejmować będzie terytoria wszystkich 28 państw członkowskich z Polską włącznie. Warto zaznaczyć, że opłat dokonuje się tu w walucie EURO. Podstawowe opłaty przy rejestracji znaku towarowego w Unii Europejskiej wyglądają następująco:

 • 1 000 EUR - opłata za tradycyjne zgłoszenie znaku
 • 850 EUR - opłata za zgłoszenie znaku drogą online
 • 50 EUR - dodatkowa opłata za drugą klasę towarów i usług
 • 150 EUR - dodatkowa opłata za trzecia i każdą kolejną klasę towarów i usług
 • 1 000 EUR - koszt przedłużenia ochrony znaku o 10 lat
 • 850 EUR - koszt przedłużenia znaku drogą online
 • 50 EUR - dodatkowa opłata za przedłużenie drugiej klasy towarów i usług

Rejestracja międzynarodowa znaku towarowego

Opłaty za zarejestrowanie międzynarodowego znaku towarowego wpłacane są na konto WIPO we frankach szwajcarskich. Wysokość opłat przedstawia się następująco:

 • 653 CHF - koszt znaku czarno - białego
 • 903 CHF - koszt znaku barwnego
 • 100 CHF - opłata za każdą klasę towarów powyżej trzech
 • 300 CHF - opłata za rejestrację znaku
 • 100 CHF - opłata za każde wskazane państwo członka porozumienia
 • 643 CHF - koszt przedłużenia ochrony o kolejne 10 lat
 • 100 CHF - opłata za każdą klasę towarów powyżej trzech przy przedłużaniu ochrony

Warto zastrzec swój znak towarowy, ponieważ dzięki temu:

 • będziesz mógł bezstresowo posługiwać się swoją marką
 • zyskasz zaufanie w oczach klientów
 • będziesz mógł zwalczać nieuczciwą konkurencję
 • zarobisz na znaku

Marcin Setlak

zastrzezone.pl - Wsparcie w prawnej ochronie znaków towarowych

Komentarze