Czy faktoring sprawdza się w każdej firmie?

FaktoringFaktoring to usługa, która z roku na rok staje się coraz popularniejsza wśród przedsiębiorców. Dzięki niej firma może się rozwijać, pomimo opóźnień w spłacie faktur. Tym samym przedsiębiorca terminowo wywiązuje się ze zleceń i ma możliwość bieżącego zaopatrzenia w narzędzia i surowce potrzebne do pracy.

Na czym polega faktoring?

Faktoring, w dużym skrócie, polega na wykupieniu nieprzeterminowanych należności finansowych Wygląda to tak, że przedsiębiorca otrzymuje 80% wartości należności od firmy faktoringowej, a pozostałą część po wpłacie środków przez kontrahenta. Oczywiście usługa wiąże się z prowizją, o którą pomniejszana jest suma należnych świadczeń. Choć faktoring to dodatkowe koszty, jednak pozwala na zachowanie płynności finansowej, a tym samym umożliwia rozwój działalności. Rozwiązanie jest popularne w rozwiniętych gospodarczo krajach. W Polsce jest ono stosunkowo nowe, ale analitycy wróżą mu świetlaną przyszłość.

Faktoring dla małych firm

Jeszcze do niedawna faktoring był wybierany przede wszystkim przez właścicieli dużych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie na taką formę decydują się także biznesmeni prowadzący niewielką firmę. Opóźnienia w płatnościach faktur mogą powodować ogromne problemy, chociażby związane z składkami na rzecz instytucji finansowych. Dodatkową zaletą faktoringu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez zaproponowanie dłuższych terminów płatności (nie trzeba martwić się o opóźniania w płatnościach). Zanim faktor zdecyduje się na współpracę, przeprowadza dokładną analizę klienta oraz jego kontrahentów, a także sprawdza, czy firma nie ma znaczących zadłużeń finansowych.

Ile kosztuje faktoring?

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem firmy faktoringowej, sprawdź, z jakimi kosztami musisz się liczyć. W tym celu możesz skorzystać z bezpłatnych kalkulatorów, np. tego typu: Kalkulator - Faktoring https://kalkulatordlafirm.pl/faktoring. Dzięki nim szybko poznasz realną stawkę netto za świadczone usługi. Wystarczy, że uzupełnisz podstawowe parametry, np. miesięczną kwotę brutto należności.

Komentarze