CSR - szybkie Q&A

CSRCSR to pojęcie, które z roku na rok jest coraz bardziej znane wśród przedsiębiorców, a ostatnie tygodnie walki ze skutkami koronawirusa i zaangażowanie wielu firm w pomoc służbie zdrowia, zdają się doskonale to udowadniać. Co tak naprawdę oznacza ten skrót, jakich obszarów dotyczy i jakie praktyki z jego zakresu stosują firmy? Oto szybkie Q&A na temat CSR.

Czym jest CSR?

Pojęcie to pochodzi od angielskiego corporate social responsibility i definiuje się je jako społeczną odpowiedzialność biznesu. Jak należy to rozumieć? Jako koncepcję, wedle której przedsiębiorstwa, jednostki społeczne, dobrowolnie uwzględniają w swoich działaniach relacje z pracownikami, kontrahentami czy klientami, ale także dbają o środowisko naturalne czy szeroko rozumiane społeczeństwo. Po raz pierwszy o CSR wspominano po kryzysach gospodarczych z I połowy XX wieku, ale dyskusja na ten temat rozgorzała w latach 60. i 70. w krajach anglosaskich i Europie Zachodniej. W Polsce na szerszą skalę o społecznej odpowiedzialności biznesu zaczęto mówić pod koniec lat 90., wraz z przemianami gospodarczymi, które zaszły w tym czasie.

Czym charakteryzuje się skuteczna społeczna odpowiedzialność biznesu?

CSR często mylony jest z PR-em, a akcje wchodzące w jego zakres traktowane są jako jednorazowe aktywności. To błąd, bo z założenia, społeczna odpowiedzialność biznesu, to cała strategia, która zakłada działanie w długofalowej perspektywie i stanowi nieodłączny element wizji firmy. Powinna więc ona obejmować każdy aspekt jej funkcjonowania.

Jaki jest cel CSR?

Prawidłowo zaplanowane działania CSR mogą przynieść firmie wiele korzyści. Przede wszystkim zalicza się do nich:

 • Poprawę relacji z lokalną społecznością i władzami.
 • Wzrost zainteresowania inwestorów i potencjalnych kontrahentów.
 • Zwiększenie rozpoznawalności u klientów.
 • Poprawę kultury organizacyjnej.
 • Możliwość pozyskania i utrzymania w zespole wartościowych pracowników.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w oczach pracodawców, inwestorów, zainteresowanych rekrutacjami.

Jakie obszary obejmuje społeczna odpowiedzialność biznesu?

Choć CSR ma różne oblicza - w niektórych firmach skupia się na jednym aspekcie działalności firmy, w innych z kolei obejmuje każdy etap funkcjonowania - wyróżnia się cztery obszary zaangażowania:

 1. Środowisko - działania proekologiczne mogą mieć formy wprowadzania zasad Ekobiura, zwiększania świadomości na temat dbania o naturę wśród pracowników oraz kontrahentów, skupienia się na zrównoważonej produkcji czy zwrotowi ku nowym technologiom, które są przyjazne dla otoczenia.
 2. Rynek - w tym obrębie wymienia się przede wszystkim odpowiedzialną produkcję, kontrolę łańcucha dostaw, wsparcie lokalnych inwestorów i dostawców czy odpowiedni dobór współpracowników i kontrahentów.
 3. Społeczeństwo - zalicza się do tego obszaru wszelkie aktywności, które służą integracji biznesu z lokalną społecznością np. zbiórki na rzecz jednostek kulturalnych czy fundacji lub stowarzyszeń, zajęcia edukacyjne w szkołach wyższych i innych placówkach edukacyjnych, rekrutacja ukierunkowana na pracowników z regionu działania firmy czy patronat nad lokalnymi wydarzeniami.
 4. Miejsce pracy - strategia CSR nie powinna pomijać również relacji firmy z pracownikami, dlatego jej elementem jest przyjazny proces rekrutacji, poprawa warunków pracy, system sprawiedliwych wynagrodzeń czy możliwość stałego rozwoju umiejętności personelu.

W jakich firmach może pojawić się strategia CSR?

Nie ma na to reguły. Strategie pojawiają się w firmach rodzinnych, zarówno małych, jak i tych o nieco większym zasięgu (więcej o tym tu), ale jej elementy widoczne są także w wizjach start-upów czy przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na kilku rynkach zagranicznych i zaliczane są do koncernów globalnych.

Jakie działania CSR-owe wykorzystują polskie marki?

CSR w ostatnich latach mocno rozwinął się na lokalnym gruncie. Coraz więcej przedsiębiorców uwzględnia jego założenia w każdym aspekcie funkcjonowania swojego biznesu, choć nie brakuje jeszcze miejsc, w których takie aktywności mają charakter nieregularny. Do najczęściej spotykanych działań CSR-owych zalicza się m.in.:

 • Zbiórki na rzecz lokalnych ośrodków pomocy.
 • Honorowe Krwiodawstwo.
 • Organizowanie paczek świątecznych dla potrzebujących.
 • Zbiórkę odzieży wśród pracowników i przekazanie jej na szczytny cel.
 • Zajęcia edukacyjne w placówkach edukacyjnych (ich temat zależy od profilu firmy).
 • Wprowadzanie zasad Ekobiura.
 • Pikniki dla pracowników i ich rodzin.
 • Badania profilaktyczne dla pracowników.
 • Promowanie aktywności fizycznej wśród pracowników np. poprzez karty sportowe czy dofinansowanie udziału w imprezach sportowych.
 • Współpraca z uczelniami - przyznawanie specjalnych stypendiów oraz staże dla najlepszych studentów.

Komentarze