Certyfikat BRC to znak jakości produktu!

Kosz z owocamiCertyfikat BRC to dokument potwierdzający pełną zgodność parametrów konkretnego produktu z zaleceniami i normami opracowanymi przez BRC. BRC to British Retail Consortium, powstałe w 1998 roku, którego głównym celem jest potwierdzanie dla produktu lub całej marki wysokiej jego jakości i bezpieczeństwa spożywania czy użytkowania przez klientów.

Certyfikat BRC - komu dedykowany?

Certyfikat BRC jest przeznaczony dla producentów:

 • głównie żywności
 • opakowań
 • kosmetyków
 • wyrobów gospodarstwa domowego
 • wyrobów "własnej marki"

ale również

 • operatorów logistycznych.

System BRC jest wyjątkowo popularny w Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii, krajach skandynawskich, ale także rozpoznawalny w wielu krajach Europy. W Polsce rynek spożywczy charakteryzuje się największą ilością wydanych certyfikatów BRC.

Wdrażanie BRC - korzyści

Producent, który zdecydował się na wprowadzenie norm BRC i uzyskał stosowny certyfikat, na pewno uzyska wiele korzyści, a wśród nich:

 • zmaksymalizowanie jakości produktu czy marki, zwiększenie bezpieczeństwa i jego legalności
 • ciągłe doskonalenie i kontrola powoduje, iż produkt niezgodny jest szybko korygowany lub eliminowany
 • obniżenie kosztów produkcji
 • zaufanie klientów, sieci handlowych, kontrahentów i dostawców
 • łatwiejsze wejście na nowe rynki handlowe, w tym wprowadzenie produktów do wielkich sieci, hipermarketów
 • zmniejszenie ilości wewnętrznych kontroli ze strony klienta.

BRC - proces wprowadzania

By wprowadzić skutecznie i szybko BRC warto skorzystać z usług firm doradczych, które wyspecjalizowały się w przygotowaniu i przeprowadzeniu firmy, aż do uzyskania certyfikatu. Taką firmą jest Pakuła Consulting, zespół z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, wiedzą i kompetencjami. Potwierdzają to klienci, którzy współpracowali z firmą: "Firma Pakuła Consulting wykazała się pełnym profesjonalizmem oraz wsparciem jakiego oczekiwaliśmy". Takie słowa to nie przypadek.

Sam proces wdrażanie obejmuje:

 • zapoznanie się z organizacją i produkcją, jest to tak zwany audyt zerowy
 • powołanie i przeszkolenie Pełnomocnika BRC, oczywiście pracownika firmy
 • stworzenie dokumentacji, w tym przede wszystkim księgi jakości oraz procedur. Norma BRC jest w tej dokumentacji ściśle przestrzegana
 • audyt sprawdzający
 • audyt certyfikujący.

Szkolenie BRC

By zapoznać się z normami i wyzwaniem, jakie staje przed firmą wprowadzającą BRC rynek doradczy, w tym Pakuła Consulting oferuje szkolenia, zarówno otwarte, jak i zamknięte, podczas których omawiane są dokładnie wymagania normy i etapy samego procesu. Szkolenie BRC prowadzone jest w formie wykładowej i warsztatowej, podczas której tworzone są przykładowe plany audytu czy raporty.

Certyfikat BRC przyznawany jest na okres sześciu lub dwunastu miesięcy. Maksymalny okres od daty audytu do nadania certyfikatu to 42 dni, Ocena zgodności z normą określa się literami A, B, C lub D. A i B oznaczają pozytywną ocenę, ocena C też jest pozytywna, przy czym ponowny audyt jest wymagany po 28 dniach z częstotliwością kolejnych audytów co 6 miesięcy, a nie 12, natomiast D oznacza brak przyznania certyfikatu.

Komentarze