Baza wiedzy

Gospodarka rynkowa Gospodarka rynkowa: czym jest? Jej cechy i warunki istnienia

W krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia Japonia czy też Francja obowiązującym systemem ekonomicznym jest gospodarka rynkowa. Chociaż każde państw
Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia - definicja, jak ją obliczyć? Bezrobocie w Polsce

W celu badania i mierzenia zjawiska bezrobocia występującego w konkretnym państwie, wykorzystywana jest wielkość statystyczna, którą określa się mianem stopy bezrobocia. Ma ona bezpośredni wpływ na te
Rynek kapitałowy w Polsce Rynek kapitałowy w Polsce

Słowo giełda pochodzi najprawdopodobniej od wyrazu gildia oznaczającego zebranie kupców. Tego rodzaju spotkania odbywały się zazwyczaj podczas jarmarków.W 1809 roku na ziemiach ówczesnego Księstwa War
Przestępstwo skarbowe Wykroczenie a przestępstwo skarbowe

Niewielu z nas miało w życiu do czynienia z zagadnieniami czy problemami natury prawniczej. Dlatego bardzo często zdarza się, że mylimy pojęcia, które są znaczą zupełnie co  innego. Tak właśnie jest w
Efekt motyla Efekt motyla w roli niewidzialnej ręki rynku

Podejście Adama Smitha w teorii ekonomii do mechanizmu niewidzialnej ręki rynku opierało się na założeniu, że mechanizm równoważący sytuację rynkową działa jedynie w warunkach konkurencji doskonałej.
Nadzór finansowy Komisja Nadzoru Finansowego KNF - zadania, zakres działań

KNF - Komisja Nadzoru FinansowegoJednym z segmentów gospodarki o szczególnej istotności dla rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju jest rynek finansowy. Jego wyjątkowość wynika między innymi z tego, ja
Cykl koniunkturalny - wykres, fazy Czym jest cykl koniunkturalny? Definicja, fazy, wykres

Zmienna dynamika gospodarki krajowej, związana z trendem spadkowym lub wzrostowym, przekłada się na wahania koniunkturalne. Te zaś, zestawione w sposób chronologiczny, tworzą tak zwany cykl koniunktur
Prawo Laffera - krzywa Krzywa Laffera - podatki a dochody budżetu państwa

Podatki uiszczane przez obywateli stanowią podstawowe źródło dochodów budżetu państwa. Ich podniesienie zatem powinno skutkować zwiększeniem wpływów budżetowych. I tak rzeczywiście się dzieje, jednak
Giełda papierów wartościowych Giełda papierów wartościowych - struktura, rola, znaczenie, notowania

Giełda papierów wartościowych to instytucja charakterystyczna dla gospodarek rozwiniętych. Stanowi miejsce obrotu nie tylko akcjami i obligacjami, ale także innymi instrumentami finansowymi, takimi ja
Dochód narodowy Dochód narodowy - czym jest, jak go obliczyć? Wzór na dochód narodowy

Dochód narodowy jest jednym z podstawowych wskaźników ekonomicznych, który często stosowany jest w różnego rodzaju analizach teoretycznych oraz empirycznych. Jeśli uwzględnimy, jaka jego część przypad
Finanse publiczne i prywatne Finanse publiczne a prywatne. Sektor finansów publicznych

Finanse publiczne a prywatne. Sektor finansów publicznych W gospodarce rynkowej na podstawie kryterium własności wyodrębnione są dwa sektory: sektor publiczny,sektor prywatny.Obydwa sektory funkcjonuj
Popyt i podaż Popyt i podaż, czyli wolny rynek w praktyce

Wolny rynek w praktyce - jak działa popyt i podaż? Rynek stanowi miejsce spotkania nabywców ze sprzedającymi, którzy wyrażają chęć wymiany pieniądza na produkt, i odwrotnie. Aby doszło między nimi do
Dług publiczny Czym jest dług publiczny i jak wpływa na gospodarkę?

Licznik długu publicznego przy rondzie Dmowskiego w Warszawie wskazuje, że każdy Polak musiałby zapłacić ponad 25 tys. zł, aby całkowicie wyeliminować jawne zadłużenie sektora publicznego. Problem ten
Audyt finansowy Audyt finansowy - czym powinien się charakteryzować?

Wielu osobom audyt kojarzy się głównie z czymś niepożądanym - media często nagłaśniają sprawy związane z nieprawidłowościami wykrytymi w różnych instytucjach, kończące się właśnie audytem i szukaniem
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Ryzyko operacyjne, szeroko rozumiane jako wszystkie zagrożenia niezwiązane z ryzykiem rynkowym i kredytowym, które mogą negatywnie wpływać na kondycję finansową i reputację instytucji, musi być bez wą
Przedsiębiorstwa państwowe Cechy charakteryzujące przedsiębiorstwa państwowe

Przedsiębiorstwa państwowe tworzone są przez odpowiednie organy administracji państwowej np. ministra czy wojewodę, organy te nazywane są organami założycielskimi. Majątek takiego przedsiębiorstwa poc
Rachunkowość Rachunkowość - definicja, rodzaje, aktywa, pasywa, bilans

Rachunkowość - definicja, rodzaje, aktywa, pasywa, bilans, funkcje rachunkowości Czym jest rachunkowość? Jakie są współcześnie jej funkcje? Jednoznaczne zdefiniowanie rachunkowości nie jest prostym za
Weksel trasowany Weksel trasowany, sola, in blanco. Dyskont weksla

Weksle można podzielić według wielu kryteriów. Istotny jest podział weksli ze względu zarówno na postać (weksel prosty - weksel sola i weksel trasowany - weksel ciągniony, trata), jak i na treść ekono
Co to jest subkonto? Subkonto - co to jest?

Reklamy pojawiające się we wszelkich mediach, apele, ulotki… ile razy rodziło się pytanie co to jest to subkonto? Być może masz w swojej rodzinie lub sam jesteś osobą która potrzebuje pomocy finansowe
Istota rynku kapitałowego Istota rynku kapitałowego

Wśród ludzi istnieją mechanizmy, które tworzą się spontanicznie i wynikają z konieczności zaspakajania swoich potrzeb. I jednym z takich mechanizmów jest niewątpliwie rynek. Nadszedł więc czas na bliż
Zjawiska finansowe Zjawiska finansowe i ich klasyfikacja

Ruch pieniądza decyduje o możliwości podziału i wymianie wartości materialnych - nie jest to jednak jednoznaczne ze stwierdzeniem, że każdemu przepływowi pieniężnemu odpowiada przesunięcie masy dóbr i
Średnia krajowa 2015-2016 Średnia krajowa 2015/2016 - ile wynosi i jak jest liczona?

Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w 2015 r. wyniosło 3899,76 zł. Przeciętny Polak zachodzi w głowę jak to możliwe, skoro on ani jego znajomi nigdy takiej kwoty nie otrzyma
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Czym jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych?

Jeśli zależy Ci na tym, żeby Twój standard życia nie pogorszył się na emeryturze, już dzisiaj powinieneś pomyśleć o swojej przyszłości. Sprawdzonym sposobem na oszczędzanie mogą być fundusze inwestycy
PKB Co to jest Produkt Krajowy Brutto - PKB?

Czym jest PKB? W czasach wszechobecnego kryzysu z każdej strony dopływają do nas informacje na temat stanu gospodarki. Jednym z wskaźników, o którym często można usłyszeć jest PKB, czyli Produkt Krajo
List zastawny Co to jest list zastawny?

Co to jest list zastawny?Papiery wartościowe są obecnie doskonałym, a także bardzo popularnym sposobem na inwestowanie własnego kapitału. Wymogiem jest oczywiście jest aktywne uczestnictwo w życiu gie
Rynek Co to jest rynek? Definicja, podstawowe pojęcia

Czym jest rynek - podstawowe pojęcia. Jeśli chcemy zająć się inwestowaniem pieniędzy musimy poznać podstawowe pojęcia rynkowe. Zacznijmy od tego co to jest rynek? Rynek jest miejscem gdzie dokonuje si
System finansowy System finansowy

Systemem finansowym jest całokształt form prawnych i organizacyjnych gromadzenia i wykorzystywania zasobów finansowych. Obejmuje on zarówno normy (przepisy) prawne, jak i całość instytucji finansowych
Budżet państwa Budżet państwa - pojęcie, definicje, funkcje, geneza

Państwo realizuje swoje cele za pośrednictwem budżetu państwa, który jest planem finansowym planującym dochody i wydatki rządowe, związane z realizacją przyjętej wcześniej polityki społecznej i gospod
Finanse Finanse i ich definicja

Finansami nazywamy zwyczajowo ogół procesów i operacji, związanych z pieniądzem.Jakie to procesy? Przede wszystkim gromadzenie oraz przechowywanie pieniędzy, ale również rozporządzanie nimi. Finanse p