Baza wiedzy

Sprzedaż osobista - marketingSprzedaż osobista - definicja, funkcje, przykłady

Pod pojęciem sprzedaży osobistej rozumie się bezpośrednią formę komunikowania się przedsiębiorstwa z nabywcą. Sprzedawca pokazuje produkt, demonstruje jego działanie i zastosowania i na końcu zachęca
KonkurencjaKonkurencja - definicja, analiza, strategie

Termin "konkurencja" wywodzi się z języka łacińskiego, od słowa "concurrere", co oznacza dosłownie "biec razem". Merytoryczny sens tego zjawiska oznacza jednak współzawodnictwo między rywalami i pojmu
PieniądzeDefinicje pieniądza i papieru wartościowego

Często jest tak, iż rzeczy z którymi mamy na co dzień do czynienia, kiedy przychodzi do ich zdefiniowania, nastręczają nam olbrzymich trudności. Podobnie jest z pieniądzem, z którym to praktycznie każ
Gospodarka rynkowaGospodarka rynkowa: czym jest? Jej cechy i warunki istnienia

W krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia Japonia czy też Francja obowiązującym systemem ekonomicznym jest gospodarka rynkowa.
ForfaitingForfaiting

Współczesne przemiany na szeroko pojmowanym rynku doprowadziły nie tylko do przekształcania się samych podmiotów nań działających (przedsiębiorstw - zarówno małych, jak i wielkich korporacji - oraz os
Gospodarstwo domoweGospodarstwo domowe - definicja, funkcje, rodzaje, wydatki

Zarówno w powszechnych źródłach wiedzy, jak i w literaturze przedmiotu podkreśla się, że zdefiniowanie pojęcia gospodarstwo domowe jest dość skomplikowanym problemem. Pośród specjalistów nie ma zgodno
Cykl koniunkturalny - wykres, fazyCzym jest cykl koniunkturalny? Definicja, fazy, wykres

Zmienna dynamika gospodarki krajowej, związana z trendem spadkowym lub wzrostowym, przekłada się na wahania koniunkturalne. Te zaś, zestawione w sposób chronologiczny, tworzą tak zwany cykl koniunktur
Zjawiska finansoweZjawiska finansowe i ich klasyfikacja

Ruch pieniądza decyduje o możliwości podziału i wymianie wartości materialnych - nie jest to jednak jednoznaczne ze stwierdzeniem, że każdemu przepływowi pieniężnemu odpowiada przesunięcie masy dóbr i
System motywacyjnySystem motywacyjny - definicja, zasady, cele, budowa

Pod pojęciem systemu motywacyjnego należy rozumieć zestaw instrumentów motywowania, który obowiązuje w przedsiębiorstwie / organizacji, w którego ramach jego / jej władze starają się oddziaływać na pr
Dług publicznyCzym jest dług publiczny i jak wpływa na gospodarkę?

Licznik długu publicznego przy rondzie Dmowskiego w Warszawie wskazuje, że każdy Polak musiałby zapłacić ponad 27,8 tys. zł, aby całkowicie wyeliminować jawne zadłużenie sektora publicznego. Problem t
PłacaPłaca - definicja, funkcje, strategie płacowe

Płaca w teorii jest ceną bądź też dochodem z pracy. Według koncepcji J. Meller pod pojęciem płacy rozumie się po prostu cenę za płacę, przy czym wskazuje on, że jest płaca związana z towarem specyficz
Giełda papierów wartościowychGiełda papierów wartościowych - struktura, rola, znaczenie, notowania

Giełda papierów wartościowych to instytucja charakterystyczna dla gospodarek rozwiniętych. Stanowi miejsce obrotu nie tylko akcjami i obligacjami, ale także innymi instrumentami finansowymi, takimi ja
Public RelationsCzym jest Public Relations? Definicja, cele, zadania, cechy

Podstawową zasadą udanego biznesu jest budowanie trwałych więzi ze swoimi klientami, dostawcami i dealerami. Jednak to nie wszystko. Profesjonalnie prowadzone przedsiębiorstwo powinno kontaktować się
Analiza finansowaAnaliza finansowa - istota, metody, rodzaje

Charakter współczesnej gospodarki rynkowej eksponuje kategorie wartościowe występujące w przedsiębiorstwie i często określany jest mianem pieniężnego. Analiza finansowa stała się istotnym narzędziem p
Dochody samorządu terytorialnegoDochody jednostek samorządu terytorialnego

W Konstytucji RP samorządowi terytorialnemu został poświęcony cały rozdział VII (art. 163 - 172). Ustawodawca zastrzegł, iż samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konsty
Unia EuropejskaZasady działania Unii Europejskiej

Unia Europejska powstała 1.11.1993 roku w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu z Maastricht. Głównym jej zadaniem jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i ich mieszkańcami.
FakturowanieNa czym polega fakturowanie?

Wielokrotnie słyszymy o fakturowaniu, wystawianiu faktur, ale nie każdy wie, co taki proces oznacza. Fakturowanie jest to rozliczenie towaru, który został sprzedany lub usługi, która została wykonana.
Venture CapitalVenture capital - rodzaje i organizacja

Problemem wielu nowo powstałych firm jest brak kapitału startowego. Młode firmy często mają pomysły na biznes, ale ich realizacja wymaga doświadczenia w organizacji zarządzania i sporych funduszy. Mał
Instytucje Unii EuropejskiejInstytucje, organy Unii Europejskiej

Głównym aktem prawa pierwotnego UE jest Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht który wszedł w życie 1 listopada 1993 roku po przeprowadzonych referendach w 12 krajach członkowskich (razem ze zmianam
Jednotki sektora finansów publicznychJednostki sektora finansów publicznych - zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania i powstawania jednostek sektora finansów publicznych określa Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rozdział 3 szczegółowo opisuje ich funkcjonowanie oraz rod
Zdolność prawnaZdolność prawna a zdolność do czynności prawnych

Kodeks cywilny opisuje szczegółowo moment i warunki nabycia zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych. Artykuły poświęcone temu zagadnieniu koncentrują się zwłaszcza na uprawnieniach lub
Reklamy w telewizjiJak reklamy na nas oddziałują? Poznaj chwyty i techniki

Chwyty i techniki w reklamach docierają do nas każdego dnia - niektórzy je dostrzegają, inni zdają się nie zauważać. Sprawdź, w jaki sposób reklamy oddziałują na swoich odbiorców.
Stopa bezrobociaStopa bezrobocia - definicja, jak ją obliczyć? Bezrobocie w Polsce

W celu badania i mierzenia zjawiska bezrobocia występującego w konkretnym państwie, wykorzystywana jest wielkość statystyczna, którą określa się mianem stopy bezrobocia. Ma ona bezpośredni wpływ na te
Konwojowanie i inkasoKonwojowanie i inkaso - bezpieczny transport firmowej gotówki

Choć współczesny system finansowy opiera się przede wszystkim na obrocie bezgotówkowym i bankowości elektronicznej, nadal istotna część transakcji rozliczana jest za pomocą gotówki. Tę ostatnią, wiele
Rynek kapitałowy w PolsceRynek kapitałowy w Polsce

Słowo giełda pochodzi najprawdopodobniej od wyrazu gildia oznaczającego zebranie kupców. Tego rodzaju spotkania odbywały się zazwyczaj podczas jarmarków.W 1809 roku na ziemiach ówczesnego Księstwa War
Nadzór finansowyKomisja Nadzoru Finansowego KNF - zadania, zakres działań

KNF - Komisja Nadzoru FinansowegoJednym z segmentów gospodarki o szczególnej istotności dla rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju jest rynek finansowy. Jego wyjątkowość wynika między innymi z tego, ja
Prawo Laffera - krzywaKrzywa Laffera - podatki a dochody budżetu państwa

Podatki uiszczane przez obywateli stanowią podstawowe źródło dochodów budżetu państwa. Ich podniesienie zatem powinno skutkować zwiększeniem wpływów budżetowych. I tak rzeczywiście się dzieje, jednak
Dochód narodowyDochód narodowy - czym jest, jak go obliczyć? Wzór na dochód narodowy

Dochód narodowy jest jednym z podstawowych wskaźników ekonomicznych, który często stosowany jest w różnego rodzaju analizach teoretycznych oraz empirycznych. Jeśli uwzględnimy, jaka jego część przypad
Finanse publiczne i prywatneFinanse publiczne a prywatne. Sektor finansów publicznych

Finanse publiczne a prywatne. Sektor finansów publicznych W gospodarce rynkowej na podstawie kryterium własności wyodrębnione są dwa sektory: sektor publiczny,sektor prywatny.Obydwa sektory funkcjonuj
Popyt i podażPopyt i podaż, czyli wolny rynek w praktyce

Wolny rynek w praktyce - jak działa popyt i podaż? Rynek stanowi miejsce spotkania nabywców ze sprzedającymi, którzy wyrażają chęć wymiany pieniądza na produkt, i odwrotnie. Aby doszło między nimi do
Audyt finansowyAudyt finansowy - czym powinien się charakteryzować?

Wielu osobom audyt kojarzy się głównie z czymś niepożądanym - media często nagłaśniają sprawy związane z nieprawidłowościami wykrytymi w różnych instytucjach, kończące się właśnie audytem i szukaniem
Zarządzanie ryzykiem operacyjnymZarządzanie ryzykiem operacyjnym

Ryzyko operacyjne, szeroko rozumiane jako wszystkie zagrożenia niezwiązane z ryzykiem rynkowym i kredytowym, które mogą negatywnie wpływać na kondycję finansową i reputację instytucji, musi być bez wą
RachunkowośćRachunkowość - definicja, rodzaje, aktywa, pasywa, bilans

Rachunkowość - definicja, rodzaje, aktywa, pasywa, bilans, funkcje rachunkowości Czym jest rachunkowość? Jakie są współcześnie jej funkcje? Jednoznaczne zdefiniowanie rachunkowości nie jest prostym za
Weksel trasowanyWeksel trasowany, sola, in blanco. Dyskont weksla

Weksle można podzielić według wielu kryteriów. Istotny jest podział weksli ze względu zarówno na postać (weksel prosty - weksel sola i weksel trasowany - weksel ciągniony, trata), jak i na treść ekono
Co to jest subkonto?Subkonto - co to jest?

Reklamy pojawiające się we wszelkich mediach, apele, ulotki… ile razy rodziło się pytanie co to jest to subkonto? Być może masz w swojej rodzinie lub sam jesteś osobą która potrzebuje pomocy finansowe
Istota rynku kapitałowegoIstota rynku kapitałowego

Wśród ludzi istnieją mechanizmy, które tworzą się spontanicznie i wynikają z konieczności zaspakajania swoich potrzeb. I jednym z takich mechanizmów jest niewątpliwie rynek. Nadszedł więc czas na bliż
Średnia krajowa 2015-2016Średnia krajowa 2015/2016 - ile wynosi i jak jest liczona? Najniższa krajowa

Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w 2015 r. wyniosło 3899,76 zł. Przeciętny Polak zachodzi w głowę jak to możliwe, skoro on ani jego znajomi nigdy takiej kwoty nie otrzyma
PKBCo to jest Produkt Krajowy Brutto - PKB?

Czym jest PKB? W czasach wszechobecnego kryzysu z każdej strony dopływają do nas informacje na temat stanu gospodarki. Jednym z wskaźników, o którym często można usłyszeć jest PKB, czyli Produkt Krajo
List zastawnyCo to jest list zastawny?

Co to jest list zastawny? Papiery wartościowe są obecnie doskonałym, a także bardzo popularnym sposobem na inwestowanie własnego kapitału. Wymogiem jest oczywiście jest aktywne uczestnictwo w życiu gi
RynekCo to jest rynek? Definicja, podstawowe pojęcia

Czym jest rynek - podstawowe pojęcia. Jeśli chcemy zająć się inwestowaniem pieniędzy musimy poznać podstawowe pojęcia rynkowe. Zacznijmy od tego co to jest rynek? Rynek jest miejscem gdzie dokonuje si
System finansowySystem finansowy

Systemem finansowym jest całokształt form prawnych i organizacyjnych gromadzenia i wykorzystywania zasobów finansowych. Obejmuje on zarówno normy (przepisy) prawne, jak i całość instytucji finansowych
Budżet państwaBudżet państwa - pojęcie, definicje, funkcje, geneza

Państwo realizuje swoje cele za pośrednictwem budżetu państwa, który jest planem finansowym planującym dochody i wydatki rządowe, związane z realizacją przyjętej wcześniej polityki społecznej i gospod
Chińskie złoto3 kraje wydobywające najwięcej złota

Nie da się ukryć: aby można było kupić złoto - zarówno w celach inwestycyjnych jak i ozdobnych, trzeba je najpierw wydobyć. W artykule przybliżamy trzy złote potęgi, czyli kraje, które wydobywają złot
Sztabki złotaCzołowi producenci sztabek złota

Czy wszystkie sztabki złota są takie same? W żadnym razie! Nawet tu, w tym świecie czystego kruszcu, liczy się marka.Oto lista najbardziej poważanych światowych producentów sztab złota.
FinanseFinanse i ich definicja

Finansami nazywamy zwyczajowo ogół procesów i operacji, związanych z pieniądzem.Jakie to procesy? Przede wszystkim gromadzenie oraz przechowywanie pieniędzy, ale również rozporządzanie nimi. Finanse p