Bankowość

Usługi bankoweUsługi bankowe

Usługi bankowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród konsumentów, ale niosą ze sobą pewne ryzyko, również dla samego banku. Dlatego każda taka usługa powinna być profesjonalnie przygotowana, prze
Banki - podział, rodzaje, funkcjeBanki - rodzaje, kryteria podziału, funkcje

Banki to jednostki finansowe, które odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa - transakcje, przeprowadzane przez nie dotyczą bezpośrednio obywateli, ich potrzeb oraz aspiracji. Dlatego też podzia
Narodowy Bank Polski - bank centralnyBank Centralny - NBP: rola, zadania, funkcje, organy

W państwie polskim funkcjonują podmioty, które stanowią filar bezpieczeństwa finansowego kraju i charakteryzują się specyficzną strukturą. Do takich podmiotów z pewnością należy NBP. Narodowy Bank Pol
Bankowość w PolsceBankowość w Polsce - powstanie, rozwój, podstawy działania

Powstanie i rozwój bankowości w Polsce datuje się od 1828 roku, gdy został powołany przez ówczesnego Ministra Skarbu Królestwa Polskiego bank centralny - Bank Polski. W 1860 roku została mu odebrana m
BankBanki i ich rola we współczesnym świecie

Odgrywają ważną rolę we współczesnej gospodarce, a ze świadczonych przez banki usług korzysta niemal każdy z nas. jaką rolę odgrywają one w świecie finansów? Oto najważniejsze informacje na temat bank