Alimenty od dziadków - podstawy prawne

Alimenty od dziadkówSporów o alimenty w sądach rodzinnych jest naprawdę wiele. Sprawy rozwodowe, separacja małżonków, trudna sytuacja w domu - to tylko kilka z czynników, które mogą przesądzić o zarządzeniu przez sąd obowiązku alimentacyjnego. Czy jednak płacenie tzw. "łożonych" dotyczy tylko małżonków lub rodziców dziecka? Czy można dostawać alimenty od dziadków? Co mówi na ten temat Kodeks? Wyjaśniamy.

Alimenty od dziadków, rodziców, małżonków…

Żeby zrozumieć, w jakiej sytuacji to dziadkowie muszą płacić alimenty, należy w ogóle zrozumieć, czym obowiązek alimentacyjny jest i kiedy się go nakłada. Wg kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny to po prostu obowiązek utrzymania lub / i dostarczenia środków wychowania, który obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo. Jak widać, z uwagi na definicję, alimenty od dziadków nie brzmią już wcale jak coś abstrakcyjnego.

Zazwyczaj mamy do czynienia z sytuacją, w której to jeden z małżonków, którego sąd w trakcie procesu rozwodowego uznał winnym, musi płacić alimenty na dziecko swojemu mężowi lub swojej żonie. Wynika to wtedy z zawinienia małżonka. Obarcza się go winą za rozpad małżeństwa i tym samym wyznacza się opłatę, która mu służyć za rekompensatę i nakaz pomocy materialnej dla dziecka (lub małżonka). Jak się jednak okazuje, istnieją odstępstwa od tej normy.

Alimenty od dziadków

Kiedy otrzymujemy alimenty od dziadków?

Żeby móc otrzymywać alimenty od dziadków, potrzebujemy do tego rzecz jasna orzeczenia sądowego. Sędzia musi mieć podstawy, by orzec o obowiązku alimentacyjnym wobec dziadków. Jakie to mogą być podstawy?

Alimenty od dziadków to przede wszystkim alimenty uzupełniające. Rzadkością jest, by sąd orzekł o tym, by dochód dziadków miał być jedynym źródłem alimentów. Tak więc, żeby doszło, muszą zaistnieć pewne okoliczności.

Alimenty od dziadków

Podstawy do orzeczenia

Najczęstszą przyczyną orzeczenia obowiązku alimentacyjnego nałożonego na dziadków jest śmierć rodziców dziecka lub ich niemożność do utrzymania wychowanka i zapewnienia mu odpowiednich środków do życia. W takim przypadku alimenty od dziadków mają stanowić swego rodzaju “podporę finansową” dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić dostatniego poziomu egzystowania, tj. racjonalnego wyżywienia, prawa do wypoczynku, dostępu do bezproblemowej edukacji itp.

Takie sprawy rzecz jasna często stara się załatwić najpierw polubownie. Jeżeli rodzice mają problem z utrzymaniem dziecka, to mogą zwrócić się do dziadków wychowanka bezpośrednio, bądź starać się uzyskać pomoc finansową ze środków publicznych. Jeżeli natomiast nie jest możliwe rozwiązanie problemu na poziomie obywatelskim, trzeba zwrócić się z pomocą do władzy sądowniczej.

Alimenty od dziadków

Czy zawsze otrzymamy alimenty od dziadków?

Niestety, nawet jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, sąd może nie orzec o obowiązku alimentacyjnym nałożonym na dziadków dziecka. Istnieje wiele czynników, które muszą zostać wzięte pod uwagę. Na przykład, sąd przed wydaniem swojej decyzji nie bierze tylko pod uwagę obecnych zarobków rodziców, ale również ich możliwości zarobkowe. Ma to zapobiec sytuacji, w której to rodzic otrzymuje alimenty na swoje dziecko, a samemu nie wykorzystuje swojego potencjału zarobkowego.

Dodatkowo, sędzia orzekający musi oczywiście zadbać o stan samych dziadków. Jeżeli mają płacić alimenty, to muszą być do tego zdolni finansowo. Posiadanie przez nich własnych wydatków oraz słaba sytuacja finansowa wpłynie z pewnością na decyzję sądu. Nie można orzec o obowiązku alimentacyjnym, jeżeli dziadkowie sami tych pieniędzy potrzebują do zapewnienia sobie warunków godnych do życia.

Alimenty od dziadków

Procedura sądownicza

Istnieją też oczywiście czynniki związane z procedurą sądowniczą. Żeby uzyskać alimenty od dziadków, trzeba złożyć pozew. Jest to standardowy pozew o alimenty, z tym że pozywamy w tym momencie osobę inną niż standardowo, czyli nie małżonka. Cały proces odbywa się tak jak zazwyczaj: potrzebne są zeznania, dowody, oświadczenia prawne itp. Osoba, która już kiedyś brała udział w takiej procedurze wie, że taki proces może się długo ciągnąć a wynik może koniec końców okazać się niezadowalający.

Alimenty od dziadków są rzadkością, ale nie są czymś całkowicie nierealnym. Mając odpowiednie przesłanki, podstawę prawną oraz spełniając określone warunki, można się o nie ubiegać. Warto jednak sprawdzić najpierw inne alternatywy, które mogą rozwiązać problemową sytuację finansową, tak by uniknąć niepotrzebnych konfliktów w rodzinie.

Dziękujemy za pomoc merytoryczną przy powstaniu artykułu adwokatowi Bartłomiejowi Markiewiczowi (https://smadwokaci.pl) z Poznania.

Komentarze