Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i osobisteBank czy Pracownicze Plany Kapitałowe - gdzie oszczędzać na jesień życia?

poniedziałek, 18 listopada 2019

OszczędzaniePracownicze Plany Kapitałowe mają objąć docelowo ponad 11 mln aktywnych zawodowo Polaków. Tylko w 2019 roku do programu może przyłączyć się około 3 mln pracowników. Na konta uczestników PPK będą wpływały środki z trzech źródeł: od zatrudnionego, pracodawcy i od państwa. Czy odkładając pieniądze w PPK, zaoszczędzimy więcej niż w banku?

Więcej…

 

Płaca - definicja, funkcje, strategie płacowe

PłacaPłaca w teorii jest ceną bądź też dochodem z pracy. Według koncepcji J. Meller pod pojęciem płacy rozumie się po prostu cenę za płacę, przy czym wskazuje on, że jest płaca związana z towarem specyficznym oraz działa na rynku dość nietypowym. Przeciwnicy takiej koncepcji płacy uważają, że praca ludzka nie jest jedynie towarem, w związku z czym nie można jej traktować tak samo jak inne towary na rynku. Toteż płaca nie jest ceną za pracę, ale bardziej oceną, dochodem z pracy.

Więcej…

   

System motywacyjny - definicja, zasady, cele, budowa

System motywacyjnyPod pojęciem systemu motywacyjnego należy rozumieć zestaw instrumentów motywowania, który obowiązuje w przedsiębiorstwie / organizacji, w którego ramach jego / jej władze starają się oddziaływać na pracowników. Jest to zestaw spójny wewnętrznie, przemyślany i racjonalny.

Więcej…

 

Sprzedaż osobista - definicja, funkcje, przykłady

Sprzedaż osobista - marketingPod pojęciem sprzedaży osobistej rozumie się bezpośrednią formę komunikowania się przedsiębiorstwa z nabywcą. Sprzedawca pokazuje produkt, demonstruje jego działanie i zastosowania i na końcu zachęca do jego zakupu. Tego rodzaju narzędzie marketingowe wykorzystuje cztery zmysły. Sprzedawca wpływa na kupującego poprzez wzrok, powonienie, smak i dotyk.

Więcej…