Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i osobisteDefinicje pieniądza i papieru wartościowego

poniedziałek, 20 stycznia 2020

PieniądzeCzęsto jest tak, iż rzeczy z którymi mamy na co dzień do czynienia, kiedy przychodzi do ich zdefiniowania, nastręczają nam olbrzymich trudności. Podobnie jest z pieniądzem, z którym to praktycznie każdy z nas czy to pod postacią monet czy banknotów, miał kiedyś styczność. Patrząc z szerszej perspektywy - to właśnie na pieniądzu opiera się cały system finansowy gospodarki. Przyjmuje się, iż to właśnie pieniądz papierowy jest pierwszym papierem wartościowym, na który istnieje największy popyt ze strony wszystkich uczestników życia gospodarczego, ponieważ ma największą płynność.

Więcej…

 

Płaca - definicja, funkcje, strategie płacowe

piątek, 17 stycznia 2020

PłacaPłaca w teorii jest ceną bądź też dochodem z pracy. Według koncepcji J. Meller pod pojęciem płacy rozumie się po prostu cenę za płacę, przy czym wskazuje on, że jest płaca związana z towarem specyficznym oraz działa na rynku dość nietypowym. Przeciwnicy takiej koncepcji płacy uważają, że praca ludzka nie jest jedynie towarem, w związku z czym nie można jej traktować tak samo jak inne towary na rynku. Toteż płaca nie jest ceną za pracę, ale bardziej oceną, dochodem z pracy.

Więcej…

   

Giełda papierów wartościowych - struktura, rola, znaczenie, notowania

Giełda papierów wartościowychGiełda papierów wartościowych to instytucja charakterystyczna dla gospodarek rozwiniętych. Stanowi miejsce obrotu nie tylko akcjami i obligacjami, ale także innymi instrumentami finansowymi, takimi jak opcje czy też kontrakty terminowe. Często określana jest mianem barometru gospodarki, a jej prawidłowe funkcjonowanie jest ważne nie tylko dla pojedynczych inwestorów czy też notowanych na niej spółek, ale także dla gospodarki jako całości.

Więcej…

 

System motywacyjny - definicja, zasady, cele, budowa

System motywacyjnyPod pojęciem systemu motywacyjnego należy rozumieć zestaw instrumentów motywowania, który obowiązuje w przedsiębiorstwie / organizacji, w którego ramach jego / jej władze starają się oddziaływać na pracowników. Jest to zestaw spójny wewnętrznie, przemyślany i racjonalny.

Więcej…