Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i osobistePłaca - definicja, funkcje, strategie płacowe

poniedziałek, 14 października 2019

PłacaPłaca w teorii jest ceną bądź też dochodem z pracy. Według koncepcji J. Meller pod pojęciem płacy rozumie się po prostu cenę za płacę, przy czym wskazuje on, że jest płaca związana z towarem specyficznym oraz działa na rynku dość nietypowym. Przeciwnicy takiej koncepcji płacy uważają, że praca ludzka nie jest jedynie towarem, w związku z czym nie można jej traktować tak samo jak inne towary na rynku. Toteż płaca nie jest ceną za pracę, ale bardziej oceną, dochodem z pracy.

Więcej…

 

System motywacyjny - definicja, zasady, cele, budowa

System motywacyjnyPod pojęciem systemu motywacyjnego należy rozumieć zestaw instrumentów motywowania, który obowiązuje w przedsiębiorstwie / organizacji, w którego ramach jego / jej władze starają się oddziaływać na pracowników. Jest to zestaw spójny wewnętrznie, przemyślany i racjonalny.

Więcej…

   

Sprzedaż osobista - definicja, funkcje, przykłady

Sprzedaż osobista - marketingPod pojęciem sprzedaży osobistej rozumie się bezpośrednią formę komunikowania się przedsiębiorstwa z nabywcą. Sprzedawca pokazuje produkt, demonstruje jego działanie i zastosowania i na końcu zachęca do jego zakupu. Tego rodzaju narzędzie marketingowe wykorzystuje cztery zmysły. Sprzedawca wpływa na kupującego poprzez wzrok, powonienie, smak i dotyk.

Więcej…

 

Co to jest Produkt Krajowy Brutto - PKB?

PKBCzym jest PKB? W czasach wszechobecnego kryzysu z każdej strony dopływają do nas informacje na temat stanu gospodarki. Jednym z wskaźników, o którym często można usłyszeć jest PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto.

Więcej…