Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i osobiste

Dywidendy dla początkujących

wtorek, 27 czerwca 2017

DywidendaChociaż niskie stopy procentowe nie zapewniają wysokiego zysku osobom inwestującym w lokaty bankowe, tego typu produkty cieszą się niemałym powodzeniem, podobnie jak zakup nieruchomości. Warto jednak wiedzieć, że zarabiać można również na dywidendach.

Więcej…

 

Efekt motyla w roli niewidzialnej ręki rynku

Efekt motylaPodejście Adama Smitha w teorii ekonomii do mechanizmu niewidzialnej ręki rynku opierało się na założeniu, że mechanizm równoważący sytuację rynkową działa jedynie w warunkach konkurencji doskonałej. W praktyce oznacza to, że rynek podlega efektowi motyla - każde najmniejsze zachwianie w jego strukturze niesie za sobą daleko idące konsekwencje.

Smith podkreślał, że równowaga rynkowa jest możliwa jedynie dzięki zachowaniu odpowiednich warunków, co z praktyce gospodarczej oznacza m. in. brak monopolizacji na usługi czy produkty.

Więcej…

   

Stopa bezrobocia - definicja, jak ją obliczyć? Bezrobocie w Polsce

Stopa bezrobociaW celu badania i mierzenia zjawiska bezrobocia występującego w konkretnym państwie, wykorzystywana jest wielkość statystyczna, którą określa się mianem stopy bezrobocia. Ma ona bezpośredni wpływ na tempo rozwoju gospodarczego.

Więcej…

 

Dochód narodowy - czym jest, jak go obliczyć? Wzór na dochód narodowy

Dochód narodowyDochód narodowy jest jednym z podstawowych wskaźników ekonomicznych, który często stosowany jest w różnego rodzaju analizach teoretycznych oraz empirycznych. Jeśli uwzględnimy, jaka jego część przypada na jednego mieszkańca, uzyskamy informację o stopniu zamożności danego kraju.

Więcej…

   

Komisja Nadzoru Finansowego KNF - zadania, zakres działań

Nadzór finansowyKNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Jednym z segmentów gospodarki o szczególnej istotności dla rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju jest rynek finansowy. Jego wyjątkowość wynika między innymi z tego, jak duży kapitał i jak wielu rozproszonych inwestorów angażuje. Nie bez znaczenia jest również wysoki stopień ryzyka, jaki charakteryzuje decyzje inwestycyjne podejmowany na tym rynku.

Więcej…

 

Gospodarka rynkowa: czym jest? Jej cechy i warunki istnienia

Gospodarka rynkowaW krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia Japonia czy też Francja obowiązującym systemem ekonomicznym jest gospodarka rynkowa. Chociaż każde państwo wytworzyło pewną unikalną i charakterystyczną dla siebie formę, niektóre jej cechy pozostają wspólne, niezależnie od szerokości geograficznej czy też uwarunkowań historycznych.

Więcej…