Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i osobisteBank Centralny - NBP: rola, zadania, funkcje, organy

Narodowy Bank Polski - bank centralnyW państwie polskim funkcjonują podmioty, które stanowią filar bezpieczeństwa finansowego kraju i charakteryzują się specyficzną strukturą. Do takich podmiotów z pewnością należy NBP. Narodowy Bank Polski to Bank Centralny Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada osobowość prawną, ale nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych. Do głównych celów działalności NBP należy utrzymywanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu gospodarczej polityki rządu.

Więcej…

 

Gospodarka rynkowa: czym jest? Jej cechy i warunki istnienia

Gospodarka rynkowaW krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia Japonia czy też Francja obowiązującym systemem ekonomicznym jest gospodarka rynkowa.

Więcej…

   

Giełda papierów wartościowych - struktura, rola, znaczenie, notowania

Giełda papierów wartościowychGiełda papierów wartościowych to instytucja charakterystyczna dla gospodarek rozwiniętych. Stanowi miejsce obrotu nie tylko akcjami i obligacjami, ale także innymi instrumentami finansowymi, takimi jak opcje czy też kontrakty terminowe. Często określana jest mianem barometru gospodarki, a jej prawidłowe funkcjonowanie jest ważne nie tylko dla pojedynczych inwestorów czy też notowanych na niej spółek, ale także dla gospodarki jako całości.

Więcej…

 

Czym jest Public Relations? Definicja, cele, zadania, cechy

Public RelationsPodstawową zasadą udanego biznesu jest budowanie trwałych więzi ze swoimi klientami, dostawcami i dealerami. Jednak to nie wszystko. Profesjonalnie prowadzone przedsiębiorstwo powinno kontaktować się również z tak zwaną szeroką publicznością. Są to osoby, które potencjalnie lub aktualnie interesuje dana firma. Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania współpracy z publicznością pomaga firmie lub marce osiągać swoje cele. Kreowaniem pozytywnego wizerunku oraz budowaniem trwałych więzi z otoczeniem rynkowym zajmuje się public relations (PR).

Więcej…

   

Czym jest cykl koniunkturalny? Definicja, fazy, wykres

Cykl koniunkturalny - wykres, fazyZmienna dynamika gospodarki krajowej, związana z trendem spadkowym lub wzrostowym, przekłada się na wahania koniunkturalne. Te zaś, zestawione w sposób chronologiczny, tworzą tak zwany cykl koniunkturalny. Będzie on więc uwzględniał wszelkie zmiany stanu i struktury gospodarki, które przedstawiane są w sposób falowy - przez wzrost koniunktury, po depresję i ponowne ożywienie.

Więcej…

 

Co to jest Produkt Krajowy Brutto - PKB?

PKBCzym jest PKB? W czasach wszechobecnego kryzysu z każdej strony dopływają do nas informacje na temat stanu gospodarki. Jednym z wskaźników, o którym często można usłyszeć jest PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto.

Więcej…